Ieşirea Din MATRIX: CINE A FOST IISUS? - La umbra unei îndoieli

vineri, 29 aprilie 2016

CINE A FOST IISUS? - La umbra unei îndoieli

Qui était Jésus?
 - L'ombre d'un doute (2011)

Asa cum am promis in articolul anterior, astazi continuam cu partea a 2-a a acelui articol despre sarbatorile Pascale, dar mai inainte un nou documentar facut de francezi de data asta, chiar de televiziunea nationala, France 3, despre contradictiile existente in Biblie pe marginea personajului de poveste Iisus.

Iata despre ce este vorba, pe foarte scurt, in acest documentar:
"Datorită istoricilor, arheologilor și a descoperirilor recente este acum posibil de a reconstitui o parte a vieții lui Iisus. Începând cu pretinsa lui nastere dintr-o virgina, multe au o explicație. Data de 25 decembrie a anului 0, presupusa nastere a lui Iisus, este o invenție târzie, din secolul 4 din vremea lui Constantin Cel Mare. Totul sugerează că ar fi mai degrabă născut în anul -7 î.e.n. In acel an, o conjuncție a planetelor, a produs o explozie mare de lumină, care corespunde cu steaua serii evocată de scrierile sacre. Un fenomen astronomic suficient de rar suficient pentru a justifica aparitia magilor, de fapt oamenii de știință ai timpului care veniseră s-o studieze.

Isus a fost un vindecător, ale cărui intervenții au fost interpretate ca fiind minuni la acea vreme si pare să fi aparținut mult timp unui grup evreiesc, esenienii, care a respins castă religioasă a timpului, iar asta l-a transformat într-un indezirabil, un eretic al vremii sale.

Descoperirea recentă a unei Evanghelii a lui Iuda aruncă o nouă lumină asupra circumstanțelor acelui episod. Potrivit acestui text Iuda a fost unul dintre cei mai apropiați discipoli ai lui Isus și a acționat la ordinele lui, nu din lăcomie. Iisus a sperat să obțină statutul de martir pentru posteritate ... ceea ce s-a și întâmplat." Traducerea si adaptarea de AICI

VEDETI DOCUMENTARUL TRADUS, AICI
Cine a fost Iisus?- La umbra unei indoieliPAŞTELE
şi (o posibilă Realitate referitoare la)
„ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS”

– Partea a 2-a –
(continuare din Partea 1-a)

Înainte de a intra în aspecte „mai practice” ale acestei a 2-a Părţi a articolului, doresc să mai realizez câteva sublinieri referitoare la aceste esenţiale informaţii legate de subiectul care stă laTemelia Religiei Creştine : „Moartea prin Crucificare” şi „Învierea (după 3 zile) a lui Isus”.

Dacă noi ne-am construit argumentaţia din Prima Parte, bazată pe afirmaţiile Fondatorilor, pe aspectul referitor la inexistenţa vreunei „Învieri a lui Isus”, se pare că marea majoritate a textelor alternative faţă de versiunea oficială (cele considerate „eretice”), se referă la execuţia sau NU a lui Isus, punând la îndoială nu „Învierea” acestuia, ci însăşi execuţia sa prin Crucificare.

De la informaţiile transmise de MATEI prin Suzanne Ward şi mulţimea de „channeling”-uri despre acest subiect, până la „Istoricul Galactic” Andrew BARTZIS, toţi vorbesc de inexistenţa vreunei execuţii de tip Crucificare a lui Isus, şi doar de Exilarea acestuia, din care cauză Isus ar fi ajuns fie în Franţa sau Anglia, fie în India, în Tibet, până în îndepărtata Japonie, unde, ca element comun acestor „povestiri”, ar fi trăit liniştit „până la adânci bătrâneţi”...

Deşi am atins uşor acest subiect, la cel legat despre fiul lui Isus şi al Mariei Magdalena (care chiar a ajuns în India, după cum aţi aflat de la Fondatori), acum este important ca să detaliem foarte clar acest aspect.

În privinţa informaţiilor oferite de Suzanne Ward de la Matei, nu ştim de ce, însă acestea nu par a fi de „cea mai bună calitate”, situându-se la un nivel de „Adevăr Divin” mai mic de 50% (deci, mai puţin de jumătate din ceea ce se transmite pare a fi real !).

De aceea, toate aceste numeroase afirmaţii ale Suzannei Ward, legate de „exilarea lui Isus”, pot fi luate cu maximă prudenţă şi „simţite” doar cu foarte mare atenţie !...

Acest tip de informaţie a fost cel care m-a determinat ca, la un moment dat, să insist cu o serie întreagă de repetiţii ale acestei întrebări esenţiale la „amicul radiestezist”, în această privinţă – şi, de fiecare dată, după o cercetare foarte atentă şi cât mai responsabilă (pe care „amicul” a făcut-o cu maximă atenţie), răspunsul „primit” era, de fiecare dată, acelaşi : DA, Isus a fost executat prin Crucificare, şi NU, nu a fost vorba de vreo „Înviere”... şi abia apoi au apărut Fondatorii cu detaliile lor, pe care tocmai vi le-am oferit în Prima Parte a acestui articol...

Şi atunci, de ce o sursă atât de credibilă precum „Istoricul Galactic” Andrew BARTZIS (al cărui nivel de „Adevăr Divin” din informaţiile oferite de acesta „sare” de 80%!) vine cu aceeaşi idee, cum că Isus nu ar fi fost executat, ci doar exilat ?...

Aici credem că s-a putut manifesta acea „eroare de observaţie” dată de cercetarea Liniilor Temporale (pe care acesta o realizează cu mare eficienţă şi competenţă) în privinţa unuia din cele mai disputate subiecte „istorice” : REALITATEA în privinţa Vieţii lui Isus.

Aşa după cum precizam în Prima Parte, deturnarea informaţiilor reale despre adevărata Viaţă a lui Isus a reprezentat o „Prioritate Zero” pentru Marii Archoni încarnaţi pe Planetă, pentru a putea fi realizată în cele mai mici detalii această URIAŞĂ MANIPULARE Archonică despre Viaţa lui Isus, care a stat la baza acestui „MATRIX” numit „Religia Creştină” şi prin care, de la „Constantin cel (mai) Mare (Archon)” încoace, i-a prins pe atâţia în „Laţul matricial”, transformându-i în deja celebrele „baterii” pentru funcţionarea acestuia...

...Iar asta s-a întâmplat chiar şi cu mulţi dintre Lucrătorii în Lumină (acesta fiind, de altfel, şi unul din cele mai perverse scopuri archonice ale creării acestei manipulări) care, odată ajunşi pe Planetă prin încarnare, au fost „transformaţi” din adevăraţi Lucrători şi Luptători ai Luminii, în nenumăraţi „Sfinţi” şi „Mucenici” şi alte titulaturi prin care au ajuns să servească această teribilă MATRICE (evident că acest aspect nu este valabil în cazul tuturor „Sfinţilor”, însă lipsa de Ascensiune-Înălţare reală a fiinţelor de pe Pământ, inclusiv din această perioadă „creştină”, demonstrează cum au stat lucrurile şi în cazul „măreţilor sfinţi”)...
Aşadar, Liniile Temporale legate de Viaţa lui Isus au fost în aşa „hal” manipulate de înşişi cei mai mari Archoni, şi atât de mult „încâlcite”, încât şi un „cercetător” cu experienţă al acestora, de talia lui BARTZIS, a putut fi „păcălit”, pentru a vizualiza o altă versiune (una din cele mai probabile Linii Temporale, însă nemanifestată), şi nu cea reală, de care am amintit (care s-a şi manifestat pe Linia Pământului 3D din acel moment) – cea care a putut fi vizualizată în mod real şi corect de către cei aflaţi „pe Vârful Muntelui”, la nivelul cel mai înalt, respectiv FONDATORII, de la „înălţimea” celei de-a 12-a Dimensiuni...

Iată cum, din toate aceste date, puse „cap la cap”, concluzia noastră concordă cu cea a Fondatorilor, anume că Isus a fost executat, însă nu a fost vorba de nicio „Înviere” miraculoasă – aspect asupra căruia se dă „Marea Bătălie”... de „Credinţă” !...

...Căci, după cum am tot subliniat şi în Prima Parte, acest aspect reprezintă PUNCTUL FUNDAMENTAL şi TEMELIA pe care este construită întreaga structură (manipulatoare) a Religiei Creştine : „ÎNVIEREA LUI ISUS” (după cele 3 zile), care ar asigura, astfel, „Răs-Cumpărarea Păcatelor întregii Omeniri” – de parcă Isus, ca „Unicul Fiu al lui Dumnezeu”, ar fi ieşit „la cumpărături” (de păcate)...

De fapt, aici ajungem la cel mai SENSIBIL Aspect manipulator cu care Religia şi Biserica CREŞTINĂ contaminează minţile şi emoţiile oamenilor : PĂCATUL şi VINOVĂŢIA care în mod Automat ar plana asupra Tuturor Oamenilor, fără excepţie – chiar şi asupra „celor mai puri”, care şi aceştia „se fac vinovaţi” prin simplul fapt că „descind din Adam”, cel cu „Păcatul Originar” !...

Oameni buni şi dragi prieteni, acum, trăind în alte vremuri, cu „Văluri” mult mai subţiate, parcă ne vine să ne aşezăm şi să ne întrebăm cum de am putut să ne lăsăm prostiţi cu asemenea „poveşti copilăreşti” vreme de aproape 2.000 de ani (sau, mă rog, cel puţin 1.600 de ani), în care căutam tot felul de explicaţii filozofice şi justificări savante la aceste ABERAŢII ARCHONICE de cel mai înalt grad ! ! !

...Pe o Planetă în care, în prezent, informaţiile „văjâie” dintr-o parte în alta, „în toate direcţiile”, este mult mai greu de a discerne ce este „real”, ca informaţie transmisă, de ceea ce este „pură manipulare”.

Şi, cum nimeni nu este „depozitarul” Adevărului Absolut (în afara Divinităţii), de aceea noi am făcut şi facem permanent Apel la DISCERNĂMÂNTUL Divin al fiecăruia, pentru A SIMŢI tot ceea ce parcurgeţi ca informaţie, inclusiv pe acest blog „Christalin”, şi să nu ASCULTAŢI de nicio Autoritate Exterioară, ci doar de ceea ce vă transmite INIMA Reală (cea care corespunde SPAŢIULUI SACRU al Inimii Fiinţei Divine care Suntem) !

Toate aceste aspecte sunt valabile şi în acest caz, al AFIRMAŢIILOR cu care „Preoţii” şi, în general, Religia Creştină vine către noi toţi – pe care să le Ascultaţi ca şi cum le auziţi pentru PRIMA DATĂ, observându-vă în interior cum Re-Acţionaţi la acest tip de informaţie... şi lăsând Bunul-SIMŢ şi blândul DISCERNĂMÂNT Divin să vă „transmită” (prin intense percepţii personale) Gradul de Adevăr Divin din spatele acestor Mesaje, fie ele de tip religios sau de alt gen...Într-adevăr, „MIZA” este mare : dacă, într-o zi, oamenii vor realiza brusc cum ideea că „Învierea lui Isus, venit pentru Răscumpărarea păcatelor oamenilor” este doar „o poveste de adormit copiii” (pe „Altarul” Ignoranţei şi al Controlului Manipulator, de tip Archonic) – atunci, într-adevăr, în momentul următor oamenii şi-ar pune problema Utilităţii şi a Rostului acesteiInstituţii numită Biserică (fie ea Creştină, sau de alt tip)...

...În acest caz, ce ar mai putea face SLUJBAŞII acesteia ? – şi nu ne referim la aspectul de „a oficia slujbe în cadrul serviciului religios”, ci la aspectul cât se poate de prozaic al acestora de a fi, pur şi simplu, „funcţionari ai statului”, cu salariu de „funcţionar public” (sau „lefegiu”, am putea afirma, la fel de corect) !

În acest caz, despre ce fel de „Spiritualitate” reală poate fi vorba ? – când zisul „preot” este doar un „slujbaş” la stat, care aşteaptă „ziua de salariu” – asta dacă nu reuşeşte să „supravieţuiască” prin alte metode...

Ceea ce doresc să subliniez cu mare forţă, prin aceste cuvinte-idei, este faptul că SPIRITUL nu poate fi INSTITUŢIONALIZAT, ca fiind „angajat la stat” (fie cu „normă întreagă” sau doar „parţială”) cu un anumit „salariu” !

În acest caz, vorbim de cu totul şi cu totul „altceva”...

Însă „credinţa este mare”, ar zice unii, şi ar putea trece şi peste acest aspect...

...Acesta este Liberul lor Arbitru, de a experimenta şi acest tip de „JOACĂ” în Planul Fizic – dar nu-i nicio problemă, căci timp este destul, chiar o „ETERNITATE”, pentru „a se juca” în continuare, în orice fel doresc, chiar şi în acest fel...

Însă, celor care s-au săturat de toată această FARSĂ (de tip „religios” archonic) şi doresc în mod real ALTCEVA – adică O VIAŢĂ AUTENTICĂ, în care să nu mai dea vina pe altcineva (fie chiar şi Adam sau alt personaj istoric „originar”) – ACESTORA li se adresează acest CuVânt, cu toate aceste informaţii, care să-i ajute să poată vedea cu mai multă claritate Realitatea, pentru ca, în mai deplină „cunoştinţă de cauză”, să poată face ALEGERI şi lua DECIZII în privinţa propriilor lor vieţi, bazate pe o TEMELIE (informaţională) mult mai trainică !

...Şi, iată de ce ISUS, Marele Prieten Cosmic al Pământenilor, a afirmat atât de răspicat, de a putut „auzi” chiar şi Biblia, în Noul Testament : „Cunoaşteţi ADEVĂRUL, iar Adevărul vă ELIBEREAZĂ !”
Sesizaţi, vă rog ? : Isus nu a spus „Credeţi Adevărul!”, ci doar să îl CUNOAŞTEM, prin acces la Informaţia Reală, Universală – iar prin punerea în practică a Acestuia, va veni şi Adevărata CREDINŢĂ (cea PURĂ şi SIMPLĂ, fără atribute şi alte complemente)...Am venit cu toate aceste aspecte care sunt chiar mai „ezoterice” pentru cei abia „treziţi”, pentru a înţelege importanţa şi „miza” con-ştientizării şi trezirii din acest „miraj” (indus de „Povestea creştină” cu „Isus Înviat din morţi şi Trimis pe Pământ de Tatăl Său pentru a răscumpăra păcatele tuturor oamenilor”) : prin ELIBERAREA (MÂNTUIREA) de acest Implant-Virus, Saltul pe care-l poate face acea Fiinţă poate fi chiar impresionant !...

Poate că nu întâmplător transmit toate aceste informaţii, chiar în „ziua Paştelui”, adică după „Noaptea Învierii”, pentru a permite tuturor ca să poată trece aceste date prin filtrul experienţei de acum câteva zeci de ore...

...Şi, dacă le-aţi fi citit exact înainte de „a merge la Biserică”, cum v-aţi fi manifestat acolo ?

Şi, apropos, aţi sesizat cum formalismul prezenţei în acest loc a atins cote maxime, cu fiecare „Paşte” care trece ?...

Dacă acum, de acest „Paşte”, încă nu aţi perceput în mod foarte conştient toate aceste aspecte, poate că „la anul”, când VOAL-ul va fi cu siguranţă „istorie” iar Evenimentul va fi probabil trecut, deja, voi veţi putea aborda cu o altă atitudine acest „show religios”, numit „Momentul Învierii Domnului”...

Şi atunci, CE MAI RĂMÂNE DIN TOATE ACESTEA ?

Păi, să le luăm pe rând...

Mai întâi, atitudinea faţă de „MIELUL PASCAL” este aceaşi ca şi faţă de acelaşi subiect „în oglindă” al Crăciunului, referitor la „Tăierea Porcului” (subiect la fel de „păgân” şi deloc „creştin”, ca şi cel al „Sacrificiului Mielului de Paşte”).
Dacă pentru cei care „dorm” mai departe pe ei (de fapt, „în ei”), aspectul este „irelevant” şi-şi văd mai departe de „pregătirea, conform tradiţiei” a „preparatelor pascale” – de la drob de miel („z-drob-it” în trup, dar şi în corp emoţional), sarmale de tot felul şi ouă pictate în roşu (cică „sângele lui Hristos de pe Cruce” – ca nu care cumva să uităm de „suferinţa Crucii” a „Mântuitorului”), ei bine, pentru cei care cel puţin au început să se trezească şi încep să respire aerul mai rarefiat al Libertăţii, a transcede tot acest „spectacol cu sânge de Isus şi cu animale sacrificate” este dovadă nu doar de Înţelepciune, ci mai ales al unui alt Nivel de Conştiinţă şi de Evoluţie...

...Căci, atunci când Regnul animal, alături de celelalte regnuri, a luat decizia ca să-şi continue Evoluţia şi să nu mai rămână în vibraţia Suferinţei (manifestată prin acceptarea „sacrificării” – în realitate, „A UCIDERII” de către oameni a corpurilor fizice ale acestora), a le menţine pe acestea în această vibraţie „joasă” înseamnă, deja, în prezentul anului 2015, a fi părtaş şi a contribui la karma de suferinţă a regnului animal (iar în acest caz, particular, al ovinelor şi porcilor), cu repercursiune directă asupra propriului nivel karmic.

De aceea, în ultimul timp fac apel insistent pentru O Nouă Atitudine faţă de Hrană, aceea de A NE HRĂNI CU COMPASIUNE şi IUBIRE PENTRU CELELALTE REGNURI care ne servesc şi ne susţin, începând cu cel mai apropiat nouă, umanilor, cel ANIMAL !...


Şi atunci, ce am putea pune în locul acestor „preparate tradiţionale” şi atât de „sângeroase” ?

Nu-i bai, puteţi re-citi postarea anterioară despre CURSUL de ALIMENTAŢIE NATURALĂ pe care chiar noi îl propunem, şi în cadrul căruia veţi putea descoperi ALTERNATIVE nu doar la „Mielul Pascal”, ci şi la oricare alt produs animal care implică „Sacri-ficiul Animal” (şi care, de data aceasta, nu are nimic de-a face cu „Oficiul Sacru”...) !

Însă, toate acestea se vor înfăptui treptat, pe măsură ce începem să realizăm ELIBERAREA DE POFTE (cea care ne uşurează adevărata Ascensiune), prin diverse „mici poante” culinare, dar care trebuie susţinută în mod real de ÎNCORPORAREA LUMINII (în mod deosebit, prinMEDITAŢIE !) – cea care va realiza fenomenul de „implementare” („scriere”) în subconştient al acestui proces transformator („Eliberarea de Pofte de orice fel”) care a fost iniţiat în conştient, în mod voluntar, mental...

Acest aspect pare a fi cât se poate de „minor”, însă acest „minor” este „foarte major” în aceste momente de „Sărbătoare religioasă” de tip Pascal, care pare a avea aceeaşi manifestare ca şi în cazul Sărbătorilor de Iarnă, din preajma Crăciunului – când, aşa cum am subliniat îndelung chiar în „Introducerea” din Serialul dedicat acestor „Sărbători de Iarnă”, toată lumea pare a se închina cu cea mai mare evlavie „Zeului Cumpărăturilor”...

...Atunci, în această perioadă, parcă cu toţii ies la cumpărături – căci, în acest caz, „trebuie să vină Iepuraşul” cu cadourile corespunzătoare...

...Ceea ce evidenţiază adevărata faţă a acestui Moment : între „De-Formarea Religioasă” şi „Fanatismul Comercial”, acest Moment Pascal – văzut, la origini, ca un adevărat „Început”, o „FACERE” – a fost transformat, exact ca şi Crăciunul (acela Real), într-o uriaşă A-Facere Comercială (alături de Programarea Religioasă) !

Însă, atunci când, practic toţi „corporatiştii” şi ”funcţionărimea patriei” viermuieşte ca să termine cu cumpărăturile (ca apoi să înceapă „treaba la bucătărie” sau „prin întreaga casă”, căci, desigur, „aşa-i tradiţia”, că altfel „rămâne casa blestemată” – şi alte asemenea aberaţii!), cine mai are timp de „prostiile astea metafizice” cu „CE ar fi de fapt, Paştele?” (şi Crăciunul?) – când „Toată lumea ştie PREA BINE ce are de făcut!” ca să nu se mai complice cu asemenea „inutile întrebări existenţiale”...

Cu siguranţă că, peste un an, dacă veţi reciti acest material în preajma următorului „moment pascal”, alta va fi percepţia fiecăruia, inclusiv în privinţa aceasta, culinară – însă, cea mai importantă, rămâne ATITUDINEA şi conştientizarea a ceea ce semnifică acest MOMENT...


...Şi, ce ar semnifica, CU ADEVĂRAT, acest Moment Pascal ?

De ce „trebuie să mergem la Biserică” ?

Ce-i cu „Lumina de la Ierusalim” ?

Şi, cel mai important, ce-i cu această „Înviere a Domnului Iisus Hristos” ?

Au toate acestea vreo importanţă, una care poate chiar transcede „manipularea archonică” de care am tot amintit ?...

Deja din Prima Parte a acestui articol, vorbind despre „Mitul de tip MESSIA”, am remarcat împreună cum acest „Moment al Crucificării şi al Învierii Domnului” (nu contează „care Domn”), are legătură directă cu ECHINOCŢIUL de PRIMĂVARĂ, cel care ne vesteşteÎNCEPUTUL UNEI NOI ZILE (pentru cazul celor 365 de zile astronomice care alcătuiesc Anul Astronomic).

În acest moment, Ziua este egală cu Noaptea, iar Noii Zori ai Luminii stau să izbucnească cu mare putere... Acum este un Moment de Echilibru, în care Balanţa Cosmică intră în acţiune...


Aşadar, acum, la finalul acestui articol, chiar a sosit momentul ca să con-centrăm şi să sintetizăm cât mai clar şi mai holistic informaţiile : DA, acest Moment Pascal exprimă ÎN EXTERIOR un Moment care se petrece în dimensiunile subtile ale Planetei (legat de acest Moment Astronomic), care re-aminteşte cu mare putere fiecărui uman încarnat de nevoia ca, măcar Acum, pentru un Moment, să se oprească din „rutina cotidiană” („EchiLibrul” de tip „EchiNocţiu” dintre Ziuă şi Noapte), să se îndrepte către propriul interior al Propriei Fiinţe (către propria sa Biserică sau Templu din Interior), pentru a se „împărtăşi” cu Lumina sa Interioară, a Păcii şi a Iubirii („Lumina de la Ierusalim” – „Je-Ru-Salem”, adică „Oraşul Păcii”), izvorâtă, de unde din altă parte, decât din propriul său CHRIST DIVIN (sauBUDDHIC), adică Cel al CON-ŞTIENŢEI PREZENŢEI DUMNE-ZEIEŞTI de Densitatea şiDimensiunea a 10-a ! („În-Vierea Domnului nostru Iisus Hristos”)...


...Da, este cam lungă fraza, însă atât de scurtă pentru cât de „multă muncă” este, pentru a ajunge ca SĂ PRACTICĂM ceea ce afirmăm în fraza de mai sus !...


...Şi, dragi prieteni, începeţi să SIMŢIŢI Lumina care Iradiază cu tot mai mare intensitate din Adâncul/Înaltul Fiinţei care SUNTEM ?...


...SIMŢIŢI Puterea de Foc a Christului cel Viu care deja ne Botează în Apele Primordiale ale CHRIST-elniţei Cosmice ?...


...Dacă DA, atunci „Misiunea” ne este în(de)plinită...

...Căci nu mai este necesar ca să strigăm cum „Hristos a Înviat!” (căci, Acesta, Christul, nu are cum să moară!).


Şi, ce mai poate rămâne, după toate aceste vorbe ?...

...Poate doar o simplă şi blândă şoptire, de re-amintire : „PACEA şi LUMINA FIE CU TINE!”...


...căci...


„CHRISTUL ESTE VIU !”

MarYanIn completare studiati categoria PAȘTE de pe blogul nostru, pe care o puteti explora mai usor, in CUPRINS.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Mă văd nevoit să fac unele precizări pentru cei care nu înțeleg subtilitatea noțiunii de moderare online. Mai bine zis, fiindcă este un site personal, nu poate exista nici dreptul la replică, nici cel de a comenta pe site-ul meu. Ambele sunt simple privilegii, acordate, temporar, celor care apreciază faptul că primesc, pe gratis, ceva foarte muncit și, mai ales, celor care nu folosesc un limbaj agresiv sau suburban sau care nu bat câmpii pe lângă subiect, fără a fi în temă cu postările anterioare ale site-ului.
Iar comentariu înseamnă câteva fraze, nu o altă postare.
De asemenea, nici comentariile la comentariul altui comentariu nu vor fi acceptate. Polemizați unde doriți, dar nu aici.
Apoi referiți-vă pe cât posibil doar la subiectul postării. Folosiți un limbaj decent. Dacă intrați în clinciuri cu alți comentatori, folosiți argumente, nu injurii.
Comentariile care nu respectă aceste cerințe vor fi respinse fara discuții.
Vă mulțumesc pentru înțelegere!

gif-850x250

O INIȚIATIVĂ DE MARE VIITOR ȘI VALOARE

O INIȚIATIVĂ DE MARE VIITOR ȘI VALOARE
Este un proiect în care se pot implica toți românii de pretutindeni și vă invităm să o faceți!

DE AJUTOR

Dacă ești pentru prima dată pe acest blog, îți urăm bun venit! Poți căuta orice subiect care te interesează cercetând CUPRINSUL din meniul de pe stânga (odată ajunşi în cuprins apăsaţi CTRL + F + cuvânt cheie pentru găsire rapidă), dar şi ARHIVA şi CATEGORIILE de pe coloana din dreapta și nu în ultimul rând caseta "CĂUTAŢI PE BLOG" de pe coloana din dreapta (sus). Sunt peste 1300 de articole publicate în clipa asta, majoritatea însoţite de filme şi clipuri traduse sau emisiuni tv, deci ai ce răsfoi şi crede-ne se merită efortul. Poți de asemenea primi direct pe email articolele care apar dacă te abonezi cu adresa de mail în căsuţa de ABONARE din dreapta, de sub VIZITE (pentru abonare primeşti gratuit toată colecţia Corrado Malanga - cărţi, articole, filme traduse, de pe blogul nostru). De asemenea ne poţi urmări activitatea pe FaceBook, dând LIKE (APRECIEZ) în zona centrală de sus. Mulţumim pentru vizită şi te mai așteptăm pe aici!

Disqus

COMETARII DIN FACEBOOK

APEL

CELE MAI IMPORTANTE POSĂRI PENTRU NOI

PROSPERĂ - Oare e asa de greu?

THRIVE (2011) What On Earth Will it Take? In sfarsit va putem prezenta tradus, mult asteptatul documentar THRIVE si pentru asta mu...

Pentru cei care au nelamuriri in ceea ce priveste prezenta reclamelor pe blogul nostru, le recomandam sa citeasca articolul DESPRE RECLAME.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...