Ieşirea Din MATRIX: Podcast despre Covid , Alegeri SUA, proteste, conspirații și Afaceri cu Andy Popescu și Cobra (Andrew) Tate

luni, 23 noiembrie 2020

Podcast despre Covid , Alegeri SUA, proteste, conspirații și Afaceri cu Andy Popescu și Cobra (Andrew) Tate


Astăzi am descoperit un podcast de excepție, realizat de vloggerul Andy Popescu, cu un tip de care am auzit azi prima dată, pe nume Cobra sau Andrew Tate, un campion mondial la Kickboxing și un multi-milionar, care se pare că trăiește mult prin România, iar la niște căutări pe gugăl am văzut că e destul de cunoscut și e conex cumva cu subiectul la modă acum din presa tabloidă fiind fratele lui Tristan Tate, (Tristan Tate, fostul iubit al Biancăi Dragușanu, cel cu care frumoasa blondină a avut o relație înainte de a se căsători cu Alex Bodi) fiind și „REȚINUT ÎNTR-UN DOSAR PENTRU OMOR ȘI TRAFIC DE DROGURI.” 

M-a surprins tipul deoarece este foarte deschis la cap, foarte treaz, în ciuda statutului de om bogat pe care-l are, dar e și sufletist. Citiți în acest sens articolul „Cazul fetei din Târgu Jiu care a fost băută și umilită de alte 4 minore a stârnit un val de revoltă în spațiul online. Ce decizie a luat Cobra Tate după ce a văzut imaginile?”. Mai rar am văzut un bogat care să-mi placă, dar tipul ăsta îmi place. Este excepția care-mi confirmă regula. Vedeți AICI mai multe detalii despre el și viața lui.

În mod normal nu aș fi promovat niciodată un astfel de individ de tip tabloid, dar filmul de azi mi-a arătat că aș putea greși (judecâd cartea după copertă). Chiar am fost surprins extrem de plăcut și m-am aprins și am făcut multe comentarii la podcast (comentarii pe care le puteți vedea în partea de jos a filmului postat). Am postat comentariile deoarece am investit ceva vreme să le postez și cred că sunt utile, iar dacă filmul va fi blocat îmi va părea rău de timpul investit să le concep.
Podcastul m-a aprins și m-a revoltat din cauza lui Andy Popescu cu viziunea lui îngustă. Am avut senzația că mă uit la un pitic (Andy) și la un tip fain, solar (Cobra). Andy, în ciuda bogăției lui, pare un tip cu aură de român, înghesuit, mic, lipsit de strălucire, relativ fricos sau contra-fobic, genul băiețașului de cartier crescut cu cheia la gât, în spatele blocului. Oricâte mașini ai avea, oricâte femei ai învârti pe degete, oricâți bani întorci cu lopata, rămâne acel aer ... 

Podcastul face o trecere în revistă foarte rapidă, coerentă, focalizată, clară, asupra situației din lume, legată de frecția guvidului, alegerile din SUA, protestele din SUA, Bill Gates și toată situația globală în general, foarte actualizată și m-am bucurat că am aflat și ceva nou azi:

Legea lui Benford spune că numerele dintr-o bază de date au, din punct de vedere statistic, anumite caracteristici. Fizicianul Frank Albert Benford a observat că, într-o bază de date, cifra de început în aceste numere este 1 în aproximativ 30% din timp, cifra 2 aproximativ 17,6% din timp, şi aşa mai departe, până la cifra 9 (5% din timp).

Pe baza acestei legi, statisticienii au calculat deviaţii de la regulă, ceea ce înseamnă că şirul de date este, din acest punct de vedere, corupt.” Aici un articol care ne arată că statisticile covid sunt făcute din pix Cum sunt ajustate „din pix“ datele din statisticile COVID-19 ...aceleași anomalii se observă acum și la alegerile fraudate din SUA ... (CUM S-AU FRAUDAT ALEGERILE ÎN SUA?)

VEDEȚI INTERVIUL TRADUS, AICI
Dacă subtitrarea nu se activează automat, activați-o din setări.

1:17:40 - Andy, te invit sa urmaresti opiniile lui Ion Cristoiu pe marginea cenzurii, un om care a facut jurnalism vreo 25 de ani si in comunism si a simtit cenzura pe propria piele si ne explica de ce dreptul la expresie este UN DREPT AL OMULUI si un drept constitutional clar, ce nu poate fi cenzurat sub nicio forma si nu trebuie cenzurat!  Sub pretextul ca cenzureaza ceea ce cred ei ca e rau, sub aceasta umbrela , vor cenzura absolut tot ceea ce vor ei si cred ei ca e rau ... un rau absolut discutabil!

1:13:36 - how do you know what effects 5G have on health and the human body if there is no independent study to say it's safe? Actually there is an independent study made by few scientists, who discovered that 5G frequencies create a response in skin cells and coronaviruses appear from inside the cell!! Of course, that study was censored, but you can see it here and make your own conclusions. WHO ARE YOU TO BAN THESE STUDIES???  ... Maybe there is some truth? INVESTIGATE!!!!  (de unde știi ce efecte are 5G asupra sănătății și a corpului uman dacă nu există un studiu independent care să spună că este sigur? De fapt, există un studiu independent realizat de niște oameni de știință, care au descoperit că frecvențele 5G creează un răspuns în celulele pielii și coronavirusurile apar din interiorul celulei! Desigur, acel studiu a fost cenzurat, dar îl puteți vedea aici și puteți face propriile concluzii. CINE SUNTI PENTRU A INTERZICE ACESTE STUDII ??? ... Poate că există ceva adevăr? INVESTIGHEAZĂ!!!!)

1:12:10 - see SNOWDEN the movie ...you'll find that they can blackmail you with wrongdoings of the people you care, even if you are a good guy! Or they can frame you with BS. See also Enemy of the STATE movie. If you are in the wrong time in the wrong place as a witness to something bad, they can track you down and kill you, or at least erase you from the system. (vezi SNOWDEN filmul ... vei descoperi că te pot șantaja cu faptele greșite ale persoanelor de care-ți pasă, chiar dacă ești un tip bun! Sau îți pot înscena rahaturi. Vezi și filmul Inamicul statului. Dacă vă aflați într-un moment nepotrivit, într-un loc nepotrivit, ca martor la ceva rău, vă pot urmări și vă pot ucide sau cel puțin vă pot șterge din sistem).

46:36 - LOL ..yes ..if this is not psychopathic behavior, I don't know what is ... come on ANDY do the f...g math. And who is Cobra Tate ? I LOVE THIS GUY! Is he rich and so open-minded? Amazing!!!
(LOL .. da .. dacă acesta nu este un comportament psihopat, nu știu ce este ... haide ANDY fă calculele. Și cine este Cobra Tate? ÎL IUBESC PE TIPUL ASTA! Este bogat și atât de deschis la minte? Uimitor!!!)

45:48 and Taiwan ..and some African countries like Tanzania (who's president tested the tests and discovered they were positive for goats and paw paw fruits) and Madagascar (the president signed off from WHO and gave the people some herbs tea for Covid with great success) ... and also Burundi I think (not sure) ... their king died in June one month after the king kicked out WHO from the country ... so conveninet. (și Taiwan .. și unele țări africane precum Tanzania (președintele celui care a testat testele și a descoperit că sunt pozitive pentru fructele de papaia și capre) și Madagascar (președintele a ieșit din OMS și le-a dat oamenilor niște ceai de plante medicinale pentru Covid cu mare succes) ... și, de asemenea, Burundi cred (nu sunt sigur) .. regele lor a murit în iunie, la o lună după ce i-a dat afară din țară pe cei de la OMS ... deci convenient).

45:25 This is the truth : THEY DON'T FUCKING CARE ABOUT PEOPLE! This is the real definition of psychopathy. Maybe the psychopaths believe they are doing the good things, but it's their good, not ours, the 99%, is their good ...Andy stop deluding yourself! (Acesta este adevărul: NU LE PASĂ DE OAMENI! Aceasta este definiția reală a psihopatiei. Poate că psihopații cred că fac lucrurile bune, dar este binele lor, nu al nostru, 99%, este binele lor ... Andy încetează să te amăgești!)


40:00 - 100% correct ... Andy you have a very smart man with you and much to learn from him ... he can easily be your mentor! (100% corect ... Andy ai cu tine un om foarte deștept și multe de învățat de la el ... el poate fi cu ușurință mentorul tău!)


28:10 there are hundreds of channels that are down because of the Communist Rules ... look for Edge Of Wonder, a channel with hundreds thousands of subscribers or David Icke, Alex Jones and many others ... or London Real ... look for London Real ... he was banned so many times  ... he moved all his longer videos in his freedom platform because of the censorship ..his story is fascinating (look up for videos from the April and May 2020 when the all censorship started). - există sute de canale care sunt defecte din cauza Regulilor comuniste ... căutați Edge Of Wonder, un canal cu sute de mii de abonați sau David Icke, Alex Jones și mulți alții ... sau London Real ... căutați London Real ... a fost interzis de atâtea ori ... și-a mutat toate videoclipurile mai lungi pe platforma sa de libertate din cauza cenzurii .. povestea sa este fascinantă (căutați videoclipuri din aprilie și mai 2020 când a început toată cenzura) . N.N. Din cauza filmelor cu David Icke în special, pe care le găsiți traduse la noi pe blog, dar și a interviurilor cu Rashid Buttar, Dr. Mickowitz, Andy Kawfman, Alex Jones și mulți alți invitați controversați.

27:39 - there are legal issues regarding this point ... if you have rules then you have to obey the publishing rules, you are not a free platform but a publication  ... there are different laws regarding publications and there are trials as we speak, regarding this issue. And Youtube , Facebook and others so called „free” platforms are not obeying those rules!!! există probleme legale cu privire la acest punct ... dacă ai reguli, atunci trebuie să respecți regulile publicațiilor, nu ești o platformă gratuită, ci o publicație ... există diferite legi cu privire la publicații și există procese, în timp ce vorbim, pe această problemă. Și Youtube, Facebook și altele așa-numitele platforme „gratuite” nu respectă aceste reguli !!!

22:12 - there are so many covidiots ... you have no idea, and they are becoming violent towards you and they have the protection from the police. sunt atât de mulți covidioti ... habar n-ai și devin violenți față de tine și au protecția din partea poliției.

20:14 - Alex Jones was debunked many times, but yes, Alex Jones is telling also the truth. Alex Jones a fost demontat de multe ori, dar da, Alex Jones spune și adevărul.

19:59 - in the lockdowns in Romania many websites were down ... they came back after that moment! SO WTF? On what planet have you been during the lockdowns Andy??? în starea de urgență din România multe site-uri web au fost închise ... au revenit după acel moment! Așa că WTF? Pe ce planetă ai fost în timpul carantinei Andy ???

16:16 - LOL - this is absolutely ridiculous :)))))) Asta este absolut ridicol!

12:20 - Cold War was another fake war, to keep people in fear and in control ... the nukes threat was another BAU BAU ... Watch the documentary THE POWER OF NIGHTMARES, by Allen Curtis (BBC) to understand better the politics of fear. Războiul rece a fost un alt război fals, pentru a ține oamenii în frică și în control ... amenințarea cu armele nucleare a fost un alt BAU BAU ... Urmăriți documentarul THE POWER OF NIGHTMARES, de Allen Curtis (BBC) pentru a înțelege mai bine politica fricii.

11:40 - Lol ...you talked about WHO in the beginning ... WHO is a planetary institution and it is in Gate's pockets ... Search for Bilderberg, CFR , Trilateral Commission and see how world events can be staged. Search for BIS ... it's easy to rule when you have all the money in the world. Search Rothschild dinasty. Lol ... ați vorbit despre OMS la început ... OMS este o instituție planetară și se află în buzunarele lui Gate ... Căutați Bilderberg, CFR, Comisia Trilaterală și vedeți cum pot fi organizate evenimentele mondiale. Căutați BIS ... este ușor să conduceți când aveți toți banii din lume. Caută despre Rothschild.

10:10 - where is the proof of the isolated virus and where is the proof that this so called virus is a pathogen and contagious, according to The Koch's or/and Rivers postulates? Digg deeper. unde este dovada virusului izolat și unde este dovada că acest așa-numit virus este un agent patogen și contagios, în conformitate cu postulatele lui Koch sau / și Rivers? Sapă mai adânc.

Bravo ... in sfarsit o emsiune cu miez si adevar. Te felicit 

1:30 yup ...

Deoarece filmul chiar e posibil să dispară de pe Youtube, iar Andy să piardă pariul de 1000 de Euro (cum că nu va dispărea într-o lună), mai jos vă prezint linkurile prezentate în film, pe minute (acele linkuri care susțin argumentația lui Cobra). Dacă vre-unul dintre linkuri nu mai merge, trimiteți un mesaj și vă dau materialul. Le-am salvat pe toate.


2 comentarii:

 1. salut

  nu stiu ce se intampla, m-am trezit cu genul asta de site-uri, insa acum mi se pare ca sunteti pe langa si folositi chestia aia in care aveti o parere personala si cautati argumente sa o sustineti, nu invers.
  Covid e o conspiratie dar nu are treaba cu 5G-ul. E un virus comun caruia i-au fost upgradate ceva tulpini in China pt. a crea haos si a stoarce lumea de bani, in special pe America. China a rupt cu cumpararea actiunilor si a companiilor cu totul in perioada pandemiei. Au si antidotul, de aceea ei "au scapat", atat ei cat si prietenii lor, in special elitele.
  Alegerile in SUA nu au fost fraudate. Tot sistemul e tampit insa acum s-a intamplat acelasi lucru ca in 2016 cand a castigat Trump. Si atunci a zis ca au fost fraudate si responsabilul lui de ancheta a gasit 9 (noua) fraude reale. De ce il vede lumea pe Trump ca pe Messia? ce s-a intamplat cu miile de miliarde imprumutate in primavara de el?..exact! i-a impartit intre prieteni. Trump e de-al lor. E 1%. E prieteni cu ei. Lumea moare si el joaca golf. Nu plateste taxe. Come on!
  Alex Jones a fost mare dar acum e un tampit. Nu aduce dovezi la nimic din ce vorbeste, il iubeste pe Trump. Creaza panica. Instiga la lucruri insa el sta bine mersi la caldurica. Este extremist la fel ca cei pe care ii arata cu degetul.

  Hai sa revenim la era Zeitgest in special al 3-lea. Acolo ar trebui sa fim.

  RăspundețiȘtergere
 2. Eu mi-am argumentat fiecare părere ..tu doar exprimi păreri nefondate pe nimic științific. Nu ai absolut nicio dovadă pentru ceea ce spui, în afară de propagandă regurgitată. Thanks, but no thanks.

  Am zis ca Alex Jones mai si minte, dar spune si multe adevaruri. E si un tampit, dar a zis si multe lucruri adevarate. Uneori are dovezi, alteori nu. Uita-te de exemplu la acest podcast de la JOE ROGAN, unde se analizeaza fiecare vorbulita a lui Alex Jones si se dovedeste pe loc ce spune ca este sau nu adevarat. https://youtu.be/jdVso9FSkmE

  Omul a zis ca si-a platit toate taxele in avans ... restul e propaganda regurgitata de pe CNN.

  In articol ti-am adus mai multe dovezi ca au fost fraudate alegerile, iar pe canalul meu de facebook, aduc zilnic dovezi in sprijinul acestei idei. Curtea suprema de justitie din SUA va decide daca au fost fraudate sau nu.

  De acord ca Trump nu e idealul, iar pe acest blog am zis de mai multe ori si hibele lui Trump, insa comparativ cu Sleepy Joe, parkinsonianul, e raul mai mic. Chiar daca nu e salvatorul, poate va dezvalui totusi, o parte din mizerile sistemului (si a inceput asa finut s-o faca - pe blog am subliniat ce a facut si bine). Am speranta ca odata ce vor fi dovedite fraudele de catre Curtea Suprema , multi vor deschide ochii.

  Legat de Zeitgeist, ca sa ajungem acolo, este un proces, iar momentan este inca utopic, e prea indepartat de locul in care ne gasim acum, iar procesul actual de purificare este absolut necesar inainte de a face un salt catre constiinta omului capabil sa aplice ce se spune acolo.

  RăspundețiȘtergere

Mă văd nevoit să fac unele precizări pentru cei care nu înțeleg subtilitatea noțiunii de moderare online. Mai bine zis, fiindcă este un site personal, nu poate exista nici dreptul la replică, nici cel de a comenta pe site-ul meu. Ambele sunt simple privilegii, acordate, temporar, celor care apreciază faptul că primesc, pe gratis, ceva foarte muncit și, mai ales, celor care nu folosesc un limbaj agresiv sau suburban sau care nu bat câmpii pe lângă subiect, fără a fi în temă cu postările anterioare ale site-ului.
Iar comentariu înseamnă câteva fraze, nu o altă postare.
De asemenea, nici comentariile la comentariul altui comentariu nu vor fi acceptate. Polemizați unde doriți, dar nu aici.
Apoi referiți-vă pe cât posibil doar la subiectul postării. Folosiți un limbaj decent. Dacă intrați în clinciuri cu alți comentatori, folosiți argumente, nu injurii.
Comentariile care nu respectă aceste cerințe vor fi respinse fara discuții.
Vă mulțumesc pentru înțelegere!

gif-850x250

O INIȚIATIVĂ DE MARE VIITOR ȘI VALOARE

O INIȚIATIVĂ DE MARE VIITOR ȘI VALOARE
Este un proiect în care se pot implica toți românii de pretutindeni și vă invităm să o faceți!

DE AJUTOR

Dacă ești pentru prima dată pe acest blog, îți urăm bun venit! Poți căuta orice subiect care te interesează cercetând CUPRINSUL din meniul de pe stânga (odată ajunşi în cuprins apăsaţi CTRL + F + cuvânt cheie pentru găsire rapidă), dar şi ARHIVA şi CATEGORIILE de pe coloana din dreapta și nu în ultimul rând caseta "CĂUTAŢI PE BLOG" de pe coloana din dreapta (sus). Sunt peste 1300 de articole publicate în clipa asta, majoritatea însoţite de filme şi clipuri traduse sau emisiuni tv, deci ai ce răsfoi şi crede-ne se merită efortul. Poți de asemenea primi direct pe email articolele care apar dacă te abonezi cu adresa de mail în căsuţa de ABONARE din dreapta, de sub VIZITE (pentru abonare primeşti gratuit toată colecţia Corrado Malanga - cărţi, articole, filme traduse, de pe blogul nostru). De asemenea ne poţi urmări activitatea pe FaceBook, dând LIKE (APRECIEZ) în zona centrală de sus. Mulţumim pentru vizită şi te mai așteptăm pe aici!

Disqus

COMETARII DIN FACEBOOK

APEL

CELE MAI IMPORTANTE POSĂRI PENTRU NOI

PROSPERĂ - Oare e asa de greu?

THRIVE (2011) What On Earth Will it Take? In sfarsit va putem prezenta tradus, mult asteptatul documentar THRIVE si pentru asta mu...

Pentru cei care au nelamuriri in ceea ce priveste prezenta reclamelor pe blogul nostru, le recomandam sa citeasca articolul DESPRE RECLAME.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...