Ieşirea Din MATRIX: ELIBERAREA DIN CARAPACE - Cum şi de ce să experimentăm călătorii astrale

miercuri, 17 martie 2010

ELIBERAREA DIN CARAPACE - Cum şi de ce să experimentăm călătorii astrale


LIBERASI DAL GUSCIO (2008)
- Come e perche vivere VIAGGI ASTRALI

Asa cum am promis unui vizitator al blogului nostru, astazi publicam un articol despre OBE - Out Of Body Experiences (însoţit bineînteles, cum v-am obişnuit, de un film tradus pe această temă). Acest film cu totul excepţional, este un interviu luat de italieni, lui William Buhlman , un expert în acest domeniu al proiecţilor astrale controlate şi conştiente (puteti downloada una dintre cartile sale in limba engleza aici).

Cartea lui de Daniel Roxin, publicată de noi acum câteva zile pe blog, carte intitulată "Magicianul Alb, se pare că a stârnit un viu interes şi o nevoie de a cerceta mai în profunzime fenomenul. Cartea răspunde la unele întrebări, dar ridică la fileu altele. Sperăm ca prin articolul de astăzi , atât William Buhlman în film cât şi articolul în sine, să răspundă la o parte din ele. 

Experimentarea unei călătorii astrale te duce dincolo de credinţele mentale despre viaţă, realitate, spirit, suflet şamd , ele ajută căutătorul spiritual să treacă  în dimensiunea experienţială, de dincolo de speculaţii, producându-se astfel o reală trezire spirituală. Aceasta este o experineţa care poate schimba viaţa oricui, poate schimba complet şi la modul cel mai profund, paradigma de viaţă, de la materialism la spiritualism.

Aşa că vă invităm să faceţi saltul de la CREDINCIOS la ŞTIITOR, la CUNOSCĂTOR PRIN PROPRIE EXPERIENŢĂ!

Pe forumul softpedia am descoperit câteva idei şi sfaturi bune în această direcţie:

"OBE – Out of Body Experience – este denumirea dată acelei experienţe în care conştiinţa este percepută ca existând şi operând în afara corpului fizic. Se mai numeşte OOBE, proiecţie astrală.

Deşi fiecare are o idee despre ceea ce ar putea însemna această proiecţie astrală lucrurile sunt foarte subtile şi voi încerca pe parcursul threadului să clarific multe aspecte legate de OBE.

Voi introduce o serie de noţiuni specifice iar apoi voi explica legăturile dintre diferitele corpuri subtile. Acest thread va fi o călătorie fascinantă în profunzimile fiinţei, ale somnului şi ale diferitelor vehicule subtile ale individului.

Dacă aţi ,,visat” că zburaţi să ştiţi că nu a fost întâmplător! Capacitatea conştiinţei întrece cea mai plină de imaginaţie minte! şi voi dovedi asta dar trebuie să daţi dovadă de înţelegere, atenţie şi mai ales răbdare.

Succesul reuşitei experienţei tip OBE constă parţial în tehnica de proiecţie şi abilitatea naturală a celui care se proiectează dar baza reuşitei constă în înţelegerea relaţiei dintre experienţa OBE şi stocarea memoriei dobândite prin OBE la nivelul corpului fizic/creier.

Mai exact este vorba despre descărcarea memoriei umbră (shadow memory) a dublurii proiectate în nivelele mai accesibile ale creierului decât se întâmplă în mod obişnuit în cazul reintegrării dublurii proiectate cu contrapartea sa fizică.

După o experienţă OBE singura parte care poate fi obiectivată este memoria despre această experienţă OBE. Dacă memoria acelei experienţe OBE se pierde, nu mai rămâne nimic care să indice că proiecţia a avut loc.

Dimensiunile nonfizice

Toate dimensiunile nonfizice sunt nivele de existenţă care vibrează (acesta e cuvântul în lipsa altuia mai potrivit) la o frecvenţă de vibraţie superioară celor cunoscute în universul fizic. Planurile astrale fac parte dintr-un nivel dimensional nonfizic incredibil de complex comparativ cu dimensiunea fizică stabilă şi relativ predictibilă.

Multe dintre complexităţile planurilor astrale sunt virtual necunoscute. Legile care guvernează această dimensiune sunt fluide şi variabile la extreme. Mintea celui care se proiectează poate influenţa semnificativ percepţia sa asupra dimensiunii astrale. Atunci când se are de-a face cu dimensiunea astrală nu se poate spune la fel ca în universul fizic: ,,Aceasta e planeta noastră, Pământ, etc”. Nici măcar: ,,Există dimensiune astrală”. Dimensiunea astrală impregnează întreg universul fizic şi e în cea mai mare parte non-spaţială. Porţi către astral există oriunde şi oricând şi în interiorul şi în afara minţii.

Zona în timp-real

Nivelul dimensional nonfizic cel mai apropiat de universul fizic este cel denumit zona în timp-real. Aceasta este nivelul dimensional în care se găsesc majoritatea celor care se proiectează pentru prima dată în afara corpului. Zona în timp-real poate fi concepută drept o zonă tampon sau o zonă intermediară divizând universul fizic de dimensiunea astrală.

Are unele proprietăţi comune cu universul fizic (o reflectare în timp-real directă şi obiectivă a realităţii) şi unele proprietăţi ale dimensiunii astrale (un mediu fluid, nonfizic).

Zona în timp-real deşi face parte tehnic vorbind din dimensiunea astrală este de fapt un nivel dimensional complet separat.

Mediul din afara corpului e foarte complex. Fiecare nivel dimensional conţinând un mediu diferit, fiecare cu setul său unic de aspecte şi proprietăţi.

Fluctuaţiile realităţii sunt factorul care aduce cea mai importantă confuzie atunci când este vorba de zona în timp-real. Aceste fluctuaţii sunt atât de consistente încât formează una dintre puţinele constante în ceea ce priveşte zona în timp-real. Această zonă este destul de stabilă şi predictibilă ea însăşi. Majoritatea fluctuaţiilor sunt determinate se pare de către interacţiunile dintre mediul în timp-real, foarte sensibil şi percepţiile instabile generale ale dublurii proiectate în timp-real ale celui care se proiectează.

Zona în timp-real nu are nici o relaţie directă cu subplanele astrale, ea fiind o zonă neutră, separată, dar nu inferior şi nici superior în spectrul dimensional.

Există prejudecata că această zonă este întunecată datorită faptului că cei care se proiectează noaptea târziu, înainte de somn, percep o zonă întunecată. În realitate nu există o întunecime a acestei zone sau ceva înfricoşător şi asta a fost verificată de cei care s-au proiectat ziua, din contră este una dintre cele mai încântătoare experienţe.

Zona în timp-real se suprapune şi impregnează întreg universul fizic şi conţine o reflectare perfectă a realităţii din acesta. Cei care se proiectează în zona în timp-real şi rămân stabili şi neafectaţi de fluctuaţiile realităţii se percep ca urmând contururi spaţiale şi forme geografice ale universului fizic.

De aceea ei apar că existând înăuntrul unei reflectări nonfizice directe a realităţii… aşa cum se întâmplă realitatea.

Experienţa unuia care se proiectează în zona în timp-real seamănă cu cea a unui spectator invizibil din lumea reală. Legile normale ale fizicii nu au nici un efect direct asupra celor care se proiectează în zona în timp-real. Ei sunt liberi să cutreiere în voie oriunde în universul fizic, cu orice viteză, fără influenţa gravitaţiei. Se pot mişca prin materia solidă după voie, pot percepe chiar şi textura acesteia şi diferite grade de rezistenţă din partea acesteia.

Cei care se proiectează în timp-real există ca puncte invizibile de conştiinţă (deşi ei se pot percepe uzual destul de diferit) conectate la corpul fizic printr-o legătură energetică invizibilă numită adesea cordonul de argint.

Locaţia lor fizică în zona în timp-real e cam aceeaşi cu cea în care se percep în lumea reală. Vederea în timp-real permite observatorilor să vadă în zona în timp-real din jurul lor. Calitatea acestui tip de vedere e variabilă. Uneori pot fi văzute doar forme nedefinite sau imagini nedistincte ale împrejurimilor camerei; atunci când pleoapele sunt închise. Alteori o vedere în timp-real mai puternică poate la extrema cealaltă să fie confundată cu vederea fizică normală atunci când cel acare se proiectează vede în jurul său vivid dar având ochii închişi.

O metodă simplă de a dovedi faptul că proiecţia în timp-real este o experienţă obiectivă mai degrabă decât una subiectivă este folosirea unui set de cărţi de joc. Se amestecă cărţile şi fără a le vedea, se pune o carte sin pachet pe ceva înalt în cameră, cu faţa în sus, preferabil la cel puţin 6 metri depărtare de locul în care va fi corpul fizic, sau se lipeşte cartea pe o fereastră cu faţa către exterior, fără a privi la ea. E indicat a nu se folosi mai mult de o carte de joc până când acest test nu va da rezultate.

Nu încercaţi să ghiciţi cartea, pentru că poate cauza o interferenţă subconştientă (fluctuaţii ale realităţii) care poate face o observare în timp-real extrem de dificilă. Dacă de exemplu încercaţi să ghiciţi sau să intuiţi ce carte este, puteţi vedea cartea pe care aţi ghicit-o, în loc de a vedea cartea de joc reală. Aceasta poate nedetermina observarea în timp-real cu o mică fluctuaţie a realităţii şi să facă observarea incorectă. La începutul proiecţiei, imediat duceţi-vă acolo unde este cartea de joc şi uitaţi-vă la ea. Uitaţi-vă la ea scurt şi reamintiţi-vi-o. Când sunteţi siguri că o puteţi reaminti, reintraţi în corp, scrieţi pe ceva cartea văzută şi apoi mergeţi şi verificaţi. Pentru reuşită menţineţi durata scurtă a acestui test şi nu încercaţi să faceţi nimic altceva în timpul proiecţiei. Când vă apropiaţi de corpul fizic şi reintraţi în el, menţineţi memoria acestei cărţi ferm în minte şi spuneţi pe litere în timp ce intraţi în corp de ex.: ,,Popă de treflă”. 

Astfel se vor maximiza şansele de reamintire nu numai a proiecţiei dar şi a cărţii văzute în timpul testului. Urmaţi întocmai procedeul descris mai sus altfel veţi pierde memoria şi a cărţii văzute şi a întregii proiecţii.

Abilităţile normale ale dublurii proiectate se manifestă adesea spontan înainte de o proiecţie. Aceste abilităţi au multe nivele, dar cea de bază permite unui observator fizic să vadă şi să audă în zona în timp-real din jurul său. O astfel de vedere şi un astfel de auz în timp-real se pot dezvolta în meditaţie de exemplu.

Dimensiunea astrală

Dimensiunea astrală este următoarea cea mai apropiată (dintre cele nevăzute) de universul fizic.

Astralul e divizat în 7 niveluri majore sau planuri, fiecare conţinând multe subplanuri şi sfere (aici sfera nu se refera la forma) interne. Dimensiunea astrală e total nonspaţială şi nu se suprapune universului fizic aşa de precis ca în cazul zonei în timp-real, mai ales la nivelurile superioare, dar ocupă acelaşi spaţiu.

Astralul nu are o legătură geografică directă cu universul fizic ca în cazul zonei în timp-real. Mişcările unui individ care se proiectează în astral, în relaţie cu dimensiunea fizică, nu pot fi certificate prin vedere sau clarviziune astrală ca în cazul unuia care se proiectează în zona în timp-real.

Vederea astrală este capacitatea de a vedea în dimensiunea astrală. Aceasta este experimentată mai ales de către cei care au un anumit nivel de abilităţi de clarvedere (active sau latente). Vederea astrală permite observatorului să vadă alţi proiectori, forme-gânduri, fiinţe astrale, viaţă sălbatică astrală şi fiinţe spirituale. Această capacitate lucrează în conjuncţie cu vederea în timp-real, dând observatorului un punct vizual mixt în timp real + astral, care poate duce uneori la confuzii.

Dimensiunea astrală e unic legată de locuitorii dimensiunii fizice, împregnând universul asemeni unei reţele mentale uriaşe, apucând şi ţinând toate reflectările energetice şi emanaţiile conştiinţei. Dimensiunea astrală e afectată de toate nivelurile dimensionale mai fine superioare acesteia. Structura planurilor astrale pare să filtreze şi să ţină toate reflectările energetice generate de gânduri, conştienţă, percepţiile tuturor fiinţelor vii considerate ca având conştiinţă. Chiar şi o umilă piatră are o valoare energetică la nivelurile atomice şi subatomice. Acest proces pare să aibă loc de la începutul timpului. O altă modalitate de descriere: dimensiunea astrală conţine o ,,umbră” energetică de durată generată şi ,,distribuită” de către conţinutul şi locuitorii dimensiunii fizice.

Termeni uzuali:

Înregistrări akashice
- un câmp ecou energetic, interdimensional, nelimitat care conţine ecourile perpetuue generate de fiecare act al conştiinţei, sub formă energetică. Nivelurile înregistrărilor akashice pot fi accesate şi percepute (văzute) în diferite feluri în timpul unei OBE. ĂŽnregistrările akashice sunt un fenomen natural, legat de viaţă, interdimensional, un mediu energetic care poate fi ,,accesat” şi ,,perceput” într-un mod ,,aparent” structurat, conţinând înregistrări detaliate ale tuturor evenimentelor din trecut precum şi probabilităţile de apariţie ale evenimentelor din viitor generate de aceste evenimente, care pot fi percepute ca evenimente ,,văzute”. Evenimentele din trecut şi cele din viitor pot fi experimentate în timpul unei OBE, atunci când cel care se proiectează ,,accesează” o înregistrare/viziune şi devine un spectator invizibl.

Corp astral – vehicul energetic (sau dublura proiectată) folosit pentru a călători prin planele astrale.

Corpul în timp-real – Corpul subtil (vehiculul energetic) care ,,găzduieşte” reflexia conştiinţei celui care se proiectează, a minţii acestuia şi a memoriei, în timpul unei OBE, şi-l menţine pe acesta în apropierea dimensiunii fizice în aşa-numita zonă în timp-real.

Deja vu – un tip de experienţă precognitivă, un simţământ de cunoaştere interioară, de senzaţie ca aţi mai văzut/făcut aşa ceva sau experimentat ceva înainte de evenimentul actual. Acest fenomen este un efect lateral comun al episoadelor de puls akashice.

Episod de puls akashic – un eveniment interdimensional cosmic obişnuit. Debutează cu vântul astral prin colectarea dublurilor proiectate de către toate fiinţele conştiente, inclusiv ale acelora care dorm, şi le transportă la un nivel dimensional mai înalt pentru o ,,ajustare” de către Sursă potrivit legii karmei. Acest eveniment se termină atunci când pulsul akashic aduce pe fiecare înapoi în corpul fizic, fiecare având ,,seminţele-conştiinţă” noi şi ,,updatate”.

Vânt astral – un fenomen experimentat ocazional de către cei care se proiectează frecvent în astral, fenomen descris asemeni unei forţe ca cea a vântului, puternice, care ,,suflă” pe cel care s-a proiectat la un nivel superior al spectrului dimensional către Marele Centru. 

Sursa – Fiinţa Supremă. Conştiinţa creativă centrală a universului fizic. Sursa este scânteia originară a conştiinţei care creează şi menţine universul, şi tot ceea ce trăieşte în el.

Marele Centru – Nivelul vel mai de sus al spectrului dimensional. 

Seminţele conştiinţei - ,,picături” de energie sau seminţe, depozitate în corpul fizic/eteric după un episod de puls akashic. Acestea stabilesc puterile şi slăbiciunile relative ale atracţiilor complexe şi repulsiilor care guvernează acţiunile legii universale aşa cum sunt ele stabilite de legea karmei. 

Materie eterică – substanţă energetică nonfizică a corpului energetic (sau eteric). Aceasta poate exista sub diferite forme şi cea mai bună asemănare este cea legată de ectoplasmă, fiind invizibilă ochiului. Poate fi văzută prin clarvedere sau vedere aurică şi apare pe fotografii ca o pată indistinctă asemănătoare unui nor ca formă şi textură.

Corp eteric – corp subtil strâns legat de corpul fizic şi ,,prins” în acesta. Mai este denumit corp energetic, corp de vitalitate sau perispirit de către unii. Părţi din corpul eteric pot fi văzute prin clarvedere (sau vedere aurică) şi se extinde câţiva cm în afara corpului fizic fiind perceput ca având o nuanţă albastră pală sau un fel de ceaţă albuie.

Separare mentală – separarea conştiinţei în două părţi identice care are loc în timpul oricărui tip de OBE. Separarea mentală are loc la începutul unei OBE , înainte de ieşirea dublurii proiectate din contrapartea fizică a sa. ĂŽn timpul unei OBE există 2 corpuri (unul fizic şi unul subtil sau energetic – dublura proiectată), există două instanţe mentale (una fizică şi una energetică). Fiecare dintre acestea funcţionează independent în timpul unei OBE, până la reintrare când se reintegrează devenind o singură minte.

Efectele separării mentale – în particular, acestea sunt efecte pe care separarea mentală le produce în timpul unui recall de memore din timpul OBE. Senzaţiile comune simţite sunt cele de existenţă duală, de existenţă în mai multe locuri simultan, pe timpul OBE. Efectele separării mentale mai înseamnă interacţiuni telepatice şi empatice şi conflicte care au loc între corpul fizic/minte şi corpul/mintea proiectat(ă).

Dublura proiectată – vehiculul energetic (sau corpul subtil) care ,,adăposteşte” copia energetică, funcţională, a minţii celui care se proiectează şi memoriile din afara corpului fizic ale acestuia, în timpul unei OBE. 

Dublura proiectabilă – dublură în timp-real generată intern, înainte de proiectarea sa în afara corpului fizic/eteric, unde devine dublură proiectată.

Dublură proiectată – vehicul energetic (sau corp subtil) care conţine o copie energetică funcţională a minţii şi memoriei celui care se proiectează în afara corpului fizic în timpul oricărui tip de OBE.

Mecanismul de proiecţie – mecanismul energetic care generează apoi ejectează dublura proiectabilă în afara limitelor corpului fizic/eteric în timpul unei OBE.

Reflexul de proiecţie – când mecanismul de proiecţie ajunge la o anumită treaptă, se atinge ,,punctul fără întoarcere”. Ejectarea dublurii proiectabile în afara limitelor corpului fizic devine apoi un act reflex. O experienţă OBE nu poate fi întreruptă odată declanşat acest reflex de proiecţie.

Reintegrare – procesul energetic automat în care dublura proiectată este reintegrată în corpul fizic/eteric.

Proiecţie din timpul somnului – aceasta are loc atunci când o persoană doarme. Dublura proiectabilă este proiectată în timpul somnului adesea plutind chiar deasupra sa şi mimând poziţia de somn a corpului fizic. Ca alternativă, înainte de a adormi, un proiector (persoana care se proiectează) poate călători în planele astrale ceva timp.

Memorie umbră – orice memorie a unui vis sau experienţă OBE, obţinută prin vis sau printr-un corp subtil sau proiectat, când acesta e separat sau se percepe separat de corpul fizic.

Descărcarea memoriei – descărcarea memoriilor din timpul unei OBE la nivelurile de stocare conştiente şi care pot fi rechemate (recallable), ale corpului fizic/eteric/minte. Aceasta e cauza primară a majorităţii eşecurilor în experienţa OBE. Fără memoria asupra sa, o experienţă OBE nu a avut loc datorită minţii conştiente şi a memoriilor (amintirilor) care pot fi rechemate după o descărcare eşuată de memorie sau OBE eşuat.

Bioenergetic – un termen bazat pe termenul energetic, care descrie funcţii energetice (de energie) şi manifestări ale corpului energetic uman care afectează, sunt afectate de, sau sunt legate de funcţiile biologice ale corpului fizic. Ex.: ridicarea energiei face ca mişcarea energetică să fie simţită ca o senzaţie fizică rezultată dintr-o stimulare bioenergetică a terminaţiilor nervoase din corp.

Dublura proiectabilă
Există multe tipuri de OBE şi de aceea multe tipuri de dubluri proiectabile.

Corpul eteric

Corpul eteric uman (denumit şi corp energetic) este corpul subtil cel mai ,,apropiat”, ,,prins” în corpul fizic. Se pare că în ciuda unor credinţe populare acest corp nu se poate separa complet de corpul fizic decât la moarte.

Corpul eteric are 3 aspecte: bioenergetic, pur-energetic şi energetic extins. Ele sunt puternic legate între ele. Aspectul bioenergetic al corpului eteric uman reprezintă mecanismul bioenergetic de sprijin şi şablonul vieţii active pentru ,,inteligenţa corpului” şi toate procesele vieţii biologice. Acest aspect e intim legat de funcţionarea biologică a corpului fizic şi există ca o contraparte bioenergetică exactă ,,prinsă” puternic în corpul fizic viu.

Aspectul pur-energetic are cel puţin 7 centre energetice (chakre majore sau centrii psihici), sute de centrii energetici secundari (chakre minore) şi mii de porturi fine de schimb energetic. Prin acestea se întinde o reţea complexă de căi energetice interne şi externe şi de structuri energetice. Acest aspect al corpului eteric nu urmează strict contururile interne şi externe ale corpului fizic.

Aspectul energetic-extins are loc când corpul fizic doarme sau intră într-o stare de transă. Substanţa acestui aspect al corpului eteric devine excitată energetic şi începe să se extindă spre exterior. Aceasta permite aspectului pur-energetic al corpului eteric să funcţioneze independent de corpul fizic fără a-l deranja pe acesta din somn.

Menţinând mintea trează pe timpul unei stări de transă apare un spectru larg de conflicte energetice. Acestea pot cauza simţăminte ciudate ca cel de expansiune (perceput adesea ca o senzaţie de cădere în interior). Gradul de extindere (expansiune) al corpului eteric depinde de gradul de adormire sau de profunzimea transei atinse.

Corpul eteric în starea sa excitată şi extinsă reprezintă un adevărat corp subtil de sine stătător. Singura diferenţă între acesta şi oricare alt corp subtil – de exemplu cel în timp-real şi cel astral – este că, corpul eteric extins nu este în mod normal capabil să părăsească limitele corpului fizic.

Continua prezenţă a celor 3 aspecte ale corpului eteric este esenţială pentru continuarea proceselor vieţii biologice. Se pare că, corpul eteric e prea dens şi ,,prins” în cel fizic pentru a permite o proiecţie deplină a propriei substanţe energetice.

Cel mai ,,apropiat” corp subtil de corpul eteric este cel în timp-real, a cărui generare are loc înăuntrul celui eteric expansionat înainte de experienţa OBE, conştientă sau inconştientă. De aceea rolul său este important în procesul de generare şi proiecţie a dublurii în timp-real.

Transa şi proiecţia corpului-interior

Dacă corpul adoarme în timp ce mintea e chiar şi parţial trează, se intră într-o stare de transă. Apar senzaţii de greutate, încălzirea membrelor în această stare de transă înainte de a surveni adormirea completă (şi a conştiinţei). Când se atinge primul nivel al transei – transa uşoară – corpul eteric începe procesul de expansiune. Mai exact, prima etapă a procesului de generare a corpului eteric formează corpul subtil separat dar încă interior.

Cu cât transa devine mai adâncă, cu atât generarea corpului eteric se va face mai puternic sub o formă distinctă separată şi independent funcţională.

Odată cu generarea corpului eteric expansionat, centrul conştiinţei se transferă automat (se proiectează interior sau se reflectă) în corpul eteric. Aceasta e prima etapă a unui proces de proiecţie multinivel, doar un mic pas de la corpul fizic şi de la starea normală de conştiinţă din starea de veghe.

Centrul conştiinţei s-a mutat acum pe un nivel superior faţă de cel al corpului fizic şi este doar cu un nivel mai jos faţă de primul corp subtil proiectabil.

ĂŽnsăşi procesul de adormire şi cel de intrare în starea de transă duc la acelaşi efect, fiecare ducând la o proiecţie a corpului interior sau o reflectare energetică a centrului conştiinţei în corpul eteric.

Dacă are loc acest proces în timpul unei adormiri normale, o copie ,,adormită” a conştiinţei şi a memoriei sunt reflectate în corpul eteric. La scurt timp după acest eveniment, odată cu adincirea somnului corpului fizic (sau odată cu adâncirea transei) corpul în timp-real va fi generat interior într-un mod similar, pentru pregătirea ieşirii (proiecţiei) complete a sa în afara corpului fizic. Acesta este cel de-al doilea nivel al procesului de generare a corpului subtil şi al procesului de proiecţie.

Generarea şi proiecţia corpurilor subtile adormite va continua acum: mintea proiectată rămânând nederanjată şi adormită în tot acest timp până la atingerea spectrului dimensional superior. Aceasta este baza unui proces de proiecţie în somn, proces multidimensional şi multinivel, proces care are loc în timpul somnului normal. Motivul pentru care acest proces are loc aşa de inofensiv şi natural este acela că, centrul de proiecţie al conştiinţei este adormit. Când acest centru e adormit, procesul descris mai sus e sigur. O minte adormită nu cauzează nici un conflict energetic în acest proces natural în comparaţie cu o minte trează.
Dacă procesul generării corpului eteric are loc în timp ce mintea e trează, se atinge o stare de transă trează completă: corpul fizic e adormit, mintea e trează. O copie a minţii treze este reflectată astfel în corpul eteric expansionat.

Starea de transă trează permite conştiinţei (legată de mecanismele de gândire) treze să continue în limitele corpului eteric în timp ce corpul fizic şi mintea sa (acestea din urmă conţinând copiile originale ale minţii şi memoriei) dorm. Aceasta este prima etapă a unui proces de proiecţie cu ieşire conştientă, proces multidimensionl şi multinivel.

Acum prin folosirea unei tehnici de proiecţie pentru a exterioriza simţul conştientizării întregului corp, cel aflat în transă va genera o dublură în timp-real în interiorul corpului fizic/eteric. Odată terminată cu succes această generare – din nou, internă – o copie a conştiinţei treze va fi automat reflectată în această dublură.

Noul corp în timp-real generat reprezintă primul nivel al dublurii proiectabile dar e încă ,,prins” în corpul fizic/eteric în această etapă.

Cu eforturi continuue, reflexul de proiecţie poate fi încercat acum când mintea e total trează. O copie energetică a minţii treze poate apoi fi proiectată în afara limitelor corpului fizic. Această copie e menţinută energetic din interiorul dublurii în timp-real proiectată.

Aceste procese duc la o proiecţie cu ieşire conştientă sau OBE.

Un canal energetic adânc de jos până sus în corp, resimţit ca o senzaţie de gâdilare în tors acompaniază generarea internă a dublurii proiectabile în timp-real. Aceasta se observă mai ales la nivelul stomacului, plexului solar şi pieptului. Această senzaţie se datorează, se pare, transformării materiei eterice, odată cu generarea diferitelor tipuri de energii prin corpul fizic/eteric pentru formarea dublurii proiectabile în timp-real.

Condiţiile care permit o proiecţie cu ieşire conştientă sau OBE sunt acum îndeplinite. Conştiinţa complet trează poate fi proiectată liber odată cu proiectarea dublurii în timp-real. Acesta e al doilea nivel a procesului proiecţiei cu ieşire conştientă.

Diferenţa majoră dintre proiecţia din timpul somnului normal şi cea cu ieşire conştientă este prezenţa stării de trezie a conştiinţei în timpul ieşirii. Prezenţa conştiinţei treze cauzează conflicte energetice interne în acest proces de proiecţie. Aceasta explică nivelurile de dificultate crescută asociate cu proiecţia cu ieşire conştientă şi de asemenea explică senzaţiile puternice asociate cu mişcarea energiei experimentate în procesul de ieşire conştientă: bătăi accelarate ale inimii, presiune crescută, vibraţii puternice. " - - mai multe informaţii găsiţi pe forumul softpedia 

VEDEŢI FILMUL, TRADUS , AICI
Dedublarea astrala -Desprinderea sufletului de trup (documentar)

Accesul la restul filmelor este oferit doar urmăritorilor implicați, activi (donatorii sau cei care demonstrează că au distribuit, comentat și apreciat conținutul blogului prin diverse locuri în internet) ... la cerere


Vedeți și:

1) SPIRT SPACE - Ce este conştiinţa?
http://fymaaa.blogspot.com/2008/12/ce-este-contiina.html

2) MAGICIANUL ALB
http://fymaaa.blogspot.com/2010/03/magicianul-alb-4032010.html

3) SPIRIT WORLD
http://fymaaa.blogspot.com/2009/08/lumea-spiritelor-31082009.html

4) YRAM - SECRETELE LUMILOR ASTRALE
http://www.scribd.com/doc/12427841/Secretele-Lumilor-Astrale

Proiecţiile astrale pot fi stimulate şi de ingerarea unor substanţe şi plante psihotrope gen LSD, Ayahuasca şi altele despre care am vorbit pe acest blog.

NOTĂ

Ca orice pe lumea asta, şi călătoria astrală poate avea dublu tăiş. Este bine să existe o pregătire înainte de a face astfel de călătorii, deoarece te poţi trezi şi în lumi infernale, iar dacă ai inima f  slabă, este foarte posibil să cedezi psihic sau chiar să mori fizic. Totul are un cost pe lumea asta ... De obicei te duci acolo unde esti atras de vibraţia ta predominantă. De aceea studiaţi cu atenţie cum se poate pregăti o persoană pentru astfel de experienţe.

În acest sens vă putem recomanda câteva linkuri, dar vă rămâne vouă misiunea să cercetaţi mai în amănunt acest aspect:

1) http://peperonity.com/go/sites/mview/2012/22000217
2) http://proiectari.blogspot.com/2007/07/e-timpul-pentru-o-noua-viziune.html
3) http://www.scribd.com/doc/17719232/Parapsihologie

CURAJ ÎNSĂ! FRICA DISPARE CÂND O ÎNFRUNŢI ÎN FAŢĂ!
ÎNFRUNTAŢI-VĂ DEMONII ŞI RÂDEŢI DE EI, CĂCI TOŢI SUNT LA FEL DE ILUZORII, CA ORICE ALTCEVA! RÂDEŢI RÂDEŢI ŞI IAR RÂDEŢI!

21 de comentarii:

 1. Interesant blogul si foarte instructiv.
  Multumesc pentru documentarele traduse si as dori si eu sa propun cateva documentare care zic eu ca merita sa fie traduse:

  What On Earth? Inside the Crop Circle Mystery 2009
  http://www.allyoulike.com/?p=39650
  Angels Demons and Freemasons The True Conspiracy – DVDRip
  http://www.allyoulike.com/?p=38698
  Eye Of The Phoenix Secrets of the Dollar Bill
  http://www.allyoulike.com/?p=21679
  Secret Societies (2009)
  http://www.allyoulike.com/?p=38558
  Interpreting The Lost Symbol (2009)
  http://www.allyoulike.com/?p=38593
  The Lost Symbol : Truth or Fiction
  http://www.allyoulike.com/?p=39340
  Secret Mysteries of Americas Beginnings Vol. 1 and 2
  http://www.allyoulike.com/?p=38736
  Rik clay -Transition of the ages
  http://video.google.com/videoplay?docid=-5122887346418302298#docid=-2539417967594130510
  The Enigma of the Swastika
  http://www.youtube.com/watch?v=fXwwkgSrIsU
  2012-mayan-prophecy-and-the-shift-of-the-ages
  http://www.alivedownload.com/11081-2012-mayan-prophecy-and-the-shift-of-the-ages.html
  -2012-countdown-to-armageddon
  http://www.alivedownload.com/45566-national-geographic-2012-countdown-to-armageddon-hdtv.html

  RăspundețiȘtergere
 2. Buna,
  multumim pentru aprecieri.
  Vom lua in considerare si lista ta la momentul potrivit. Noi am propus de multa vreme o lista de 300 de titluri care se modifica constant, pe masura ce filmele se tarduc. Printre filmele propuse de noi, cred ca se afla si cateva din filmele propuse de tine. Nu mai stiu sigur acum, dar Enigma of the Svastica cred, mai mult ca sigur, ca este.
  http://fymaaa.blogspot.com/search/label/TOP%20300

  RăspundețiȘtergere
 3. Da amice FreeYourMind am observat lista dar nu am putut posta acolo si de aceea am postat aici.
  Propun chiar sa permiti postarea la rubrica documentare netraduse poate si alti prieteni vor sa faca noi propuneri.
  Documentarele propuse de mine sunt majoritatea noi din 2009.
  Din pacate nu cunosc foarte bine limba engleza, altfel as fi ajutat si eu.
  Numai bine si putere pentru a continua.

  RăspundețiȘtergere
 4. Aceea este o lista deschisa, dar permisiunea de a posta ceva pe acest blog ne apartine exclusiv noua. Puteti lasa comentarii si sugestii atat in rubrica deidcata comentarilor cat si prin email si noi vom modifica cand este cazul , orice.

  RăspundețiȘtergere
 5. cum pot download-da Proiectii Astrale cu realplayer? multumesc si sa ne bucuram cat mai mult timp unii de altii. tot respectul

  RăspundețiȘtergere
 6. Descgideti real player. In mijlocul paginii, scris alb pe fond albastru este scris "Download web videos ...". Dati click acolo si se va deschide o ferestruica numita RealPlayer SP plus . Acesta este de fapt un browser. Bagati unde scrie adress linkul catre pagina unde se afla filmul. Cand veti da play la film va va aparea un buton deasupra filmului , ceva de genul Download with Real Player sau ceva de genul. Dati click pe acel buton si asa va incepe downloadul.

  RăspundețiȘtergere
 7. cum dau jos "Proiectii Astrale"cu realplaier? Multumesc pt. tot ce faceti.Tot respectul.

  RăspundețiȘtergere
 8. In sfarsit am vazut documentarul . Special l-am pastrat pentru weekend ca sa-l pot viziona fara intreruperi :) . Superb si foarte convingator .

  Multumesc si la mai mare !

  P.S. Vad ca deja a aparut alt articol foarte interesant . Din cauza de lipsa timp mi-e foarte greu sa ma tin cu procesarea informatiilor in pas cu voi , dar nu-i nimic tineti-o tot asa ! :)

  RăspundețiȘtergere
 9. Nici noi nu mai tinem pasul cu noi insine ;)) Avem multe de recuperat. Ritmul de aparitie a documentarelor ne-a depasit puterea de vizionare. Dar ne straduim sa le postam sa fie accesibile tuturor cat mai repede. Unii rezoneaza cu unele din ele, altii cu altele .

  RăspundețiȘtergere
 10. Felicitari pentru site! Multe filme si toate de exceptie. Comentariile alaturate lor sunt deosebit de utile.
  Am vrut sa vizionez filmul cu William Buhlman, dar se intrerupe si dupa ce am urmat instructiunile si am instalat Realplayerul, tot nu pot sa vad filmul. Se descarca cu eroare si nu pot sa il vad.
  Poate aveti alta idee de unde pot sa il descarc?
  Multumesc si succes in continuare!

  RăspundețiȘtergere
 11. Am urcat filmul si pe alt server (zhare.net) de unde se si poate downloanda. Enjoy!

  RăspundețiȘtergere
 12. Nu pot sa exprim bucuria ce mi-ati adus-o! Ati rezolvat descarcarea filmului. Multumesc din suflet!!!

  RăspundețiȘtergere
 13. in documentarrr zice ca nu trebuie sa avem deloc frica de moarte ca in felul asta nu o sa reusim...si voi ziceti ca tre sa avem...dece il mai postati daca nu sunteti de acorD?

  RăspundețiȘtergere
 14. in NOTA scrie ca se poate muri...

  RăspundețiȘtergere
 15. in video spune clar ca nu trebuie sa avem frica pt ca este imposibil de a muri...

  RăspundețiȘtergere
 16. Aah. .. din ce am mai auzit si noi sunt niste cazuri extrem de speciale, cand poti intalni anumiti demoni , anumite entitati astrale devoratoare de corpuri astrale . Nu mai stim unde am citit , dar era chiar si o tehnica extrema de eliberare spirtuala, cand se invocau acesti demoni devoratori de corpuri astrale. Daca picai testul mureai fizic, daca rezistai te eliberai cel putin de corpul fizic si cel astral, ca si atashament ... Poate William Bulham nu stie sau nu vrea sa spuna despre astfel de aspecte tocmai ca sa nu starneasca frica. Poate ne inselam noi ... Cred ca sunt importante si rezonatle individuale. Daca esti un individ cu ganduri, vorbe si fapte gregare, de joasa speta, morbide, abjecte, atunci in dedublare este posibil sa dai peste astfel de creaturi de cosmar. Poate am inteles noi gresit . Ne mai informam.

  RăspundețiȘtergere
 17. Nu cred ca constatarile din NOTA pot fi reale. Si sa va spun de ce: Sa presupunem ca un individ care are vibratii joase incearca sa calatoreasca in astral. Face exercitii in fiecare zi in sensul asta si progreseaza putin cate putin pana intr-o zi in care chiar reuseste sa se desprinda partial de corp. Sa zicem ca datorita vibratiilor lui joase este atras catre o lume inferioara. La primul moment de panica sau de dorinta de a reintra in corp, constiinta reintra automat in corpul fizic. O experienta oarecum similara este descrisa si in filmul lui William Buhlman, cand la prima desprindere reusita de corp a simtit o prezenta straina, iar din cauza panicii, constiinta a fost proiectata automat in corpul fizic, deci nu cred in nici un caz ca se poate muri din asa ceva. Si inca ceva: daca incerci sa faci calatoria si pornesti cu temeri de genul asta nu o sa ajungi nicaieri, eventual o sa faci doar o calatorie pana in propriul tau pat si nimic mai mult.
  Eu zic ca merita incercat deoarece oricum timpul nostru pe Pamant este limitat, iar mai devreme sau mai tarziu tot acolo ajungem, dar macar sa fim pregatiti din timp.
  Bafta!!

  RăspundețiȘtergere
 18. Personal nu am ajuns sa experimentam si tinedm sa-l credem pe Bulham si incurajam pe toti sa o incerce. Moartea nu este oricum moarte, ci doar o translatie.
  Insa dorim sa exprimam si alte pareri, din ceea ce am mai citit.
  In primele stadii, e nevoie de intimitate - să fii singur, fără grija că cineva te va intrerupe. Aceasta nu este o joaca si trebuie subliniat că pote fi o experienţă tulburătoare, dacă nu sunt urmate instrucţiunile unui maestru cu experienţă. Unii pot innebuni.
  Există riscul unor tulburări emoţionale şi şocuri dacă corpului astral ii este permis să părăsească sau să se intoarcă in corpul fizic intr-un moment nepotrivit.
  Asa cum am mai spus, oamenii cu inima slabă nu ar trebui să practice proiecţia astrală. Deşi nu e nici un pericol in proiecţia insăşi, există un pericol grav - pentru cei cu inima slabă - dacă o altă persoană intră in cameră şi deranjează corpul sau coarda ,poate duce la un stop cardiac.
  De asemenea este posibil ca sa ai acces in acele momente la vietiile anterioare. Credeti ca intamplator nu avem acces in mod normal la ele? Doar cei pregatiti launtric au acces. Poti descoperi niste adevaruri despre tine care sa te duca intr-o profunda depresie si disperare existentiala.
  Daca proiectia astrala este indusa artificial cu ajutorul un plante psihotrope sau chiar cu ajutorul unor medicamente sau droguri atunci riscurile sunt mai mari sa o mierlesti.
  De asemenea se spune ca exista si riscul posedarii (si de natura demonica)in astfel de momente.
  Poate exista ...poate nu exista aceste riscuri. Noi ne-am facut datoria sa va informam. Nu ne credeti pe cuvant ...cercetati, experimentati!

  RăspundețiȘtergere
 19. Salut all
  vreau sa spun ca intr-o noapte mi sa intamplat sa am o dedublare astrala corpul meu energetic era dintr-o lumina albastra adica corpul astral ma uitam prin maini se se vedea prin ele,sa mentionez dedublarea a fost spontan
  Pe urma am mai avut dedublari astrale dar se produceau in unele nopti probabil din cauza ca incercam pe zi si ramanea sub constient si se producea noaptea
  o dedublare astrala pleaca prima ata cand te trezesti din cauza vibratiei prea mare si vezi cu ochii inchisi in camera zici "sunt in astrala" iar un sfat pt ei care vad lucruri rele sa zica "doamna ajutama" sau a doua varianta e sa se linisteasca sa dispara frica si vor disparea acele entitati,am reusit sa am dedublari astrale plecand de la un vis constient m-am dat seama ca visez si am zis "constientizare" sa dizolvat visul sa facut intuneric pe urma am iesit in sus acum cand ma dedublez corpul meu astral e alb nu mai emana lumina albastra,insa un lucru pe care l-am aflat e daca bagi mana in corpul tau astral practic simti propia vibratie cand esti in afara corpului fizic :D

  RăspundețiȘtergere

Mă văd nevoit să fac unele precizări pentru cei care nu înțeleg subtilitatea noțiunii de moderare online. Mai bine zis, fiindcă este un site personal, nu poate exista nici dreptul la replică, nici cel de a comenta pe site-ul meu. Ambele sunt simple privilegii, acordate, temporar, celor care apreciază faptul că primesc, pe gratis, ceva foarte muncit și, mai ales, celor care nu folosesc un limbaj agresiv sau suburban sau care nu bat câmpii pe lângă subiect, fără a fi în temă cu postările anterioare ale site-ului.
Iar comentariu înseamnă câteva fraze, nu o altă postare.
De asemenea, nici comentariile la comentariul altui comentariu nu vor fi acceptate. Polemizați unde doriți, dar nu aici.
Apoi referiți-vă pe cât posibil doar la subiectul postării. Folosiți un limbaj decent. Dacă intrați în clinciuri cu alți comentatori, folosiți argumente, nu injurii.
Comentariile care nu respectă aceste cerințe vor fi respinse fara discuții.
Vă mulțumesc pentru înțelegere!

gif-850x250

O INIȚIATIVĂ DE MARE VIITOR ȘI VALOARE

O INIȚIATIVĂ DE MARE VIITOR ȘI VALOARE
Este un proiect în care se pot implica toți românii de pretutindeni și vă invităm să o faceți!

DE AJUTOR

Dacă ești pentru prima dată pe acest blog, îți urăm bun venit! Poți căuta orice subiect care te interesează cercetând CUPRINSUL din meniul de pe stânga (odată ajunşi în cuprins apăsaţi CTRL + F + cuvânt cheie pentru găsire rapidă), dar şi ARHIVA şi CATEGORIILE de pe coloana din dreapta și nu în ultimul rând caseta "CĂUTAŢI PE BLOG" de pe coloana din dreapta (sus). Sunt peste 1300 de articole publicate în clipa asta, majoritatea însoţite de filme şi clipuri traduse sau emisiuni tv, deci ai ce răsfoi şi crede-ne se merită efortul. Poți de asemenea primi direct pe email articolele care apar dacă te abonezi cu adresa de mail în căsuţa de ABONARE din dreapta, de sub VIZITE (pentru abonare primeşti gratuit toată colecţia Corrado Malanga - cărţi, articole, filme traduse, de pe blogul nostru). De asemenea ne poţi urmări activitatea pe FaceBook, dând LIKE (APRECIEZ) în zona centrală de sus. Mulţumim pentru vizită şi te mai așteptăm pe aici!

Disqus

COMETARII DIN FACEBOOK

APEL

CELE MAI IMPORTANTE POSĂRI PENTRU NOI

PROSPERĂ - Oare e asa de greu?

THRIVE (2011) What On Earth Will it Take? In sfarsit va putem prezenta tradus, mult asteptatul documentar THRIVE si pentru asta mu...

Pentru cei care au nelamuriri in ceea ce priveste prezenta reclamelor pe blogul nostru, le recomandam sa citeasca articolul DESPRE RECLAME.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...