Ieşirea Din MATRIX: Fuziunea la rece - Foc din apă (16.01.2011)

duminică, 16 ianuarie 2011

Fuziunea la rece - Foc din apă (16.01.2011)

COLD FUSION (1999)
- Fire From Water

 Iata inca un articol si un documentar tradus, marca Matei Marian (blogul Dezvaluiri!).
Multumim prietene! Munca ta este fantastica.Tine-o tot asa!


"În acest documentar deosebit, narat de James Doohan, interpretul unuia dintre cele mai îndrăgite personaje din universul Star Trek, "Scotty", veţi afla ce s-a mai întâmplat în domeniul controversat, al fuziunii la rece, în anii care au trecut de la anunţul din 23 martie 1989, al respectabililor chimişti - până atunci - dr. Martin Fleischmann şi dr. Stanley Pons, de la Universitatea din Utah, care susţineau că o celulă de sticlă plină cu apă grea, dotată cu un catod de paladiu, producea - la trecerea unui curent electric slab - foarte multă energie calorică, reacţia de bază trebuind să fie una de natură nucleară, similară poate, celei ce are loc în stele.

Noul "foc din apă", nu putea proveni dintr-o reacţie chimică obişnuită, nefiind implicaţi nici un fel de reactivi chimici în experiment, în afara apei, considerată a fi inertă din acest punct de vedere iar nivelele energetice raportate, le depăşeau cu mult pe cele ale unor reacţii clasice, prefigurându-se noua sursă energetică a viitorului, ce urma să pună capăt negrei ere a combustibililor fosili, cu toată suita de efecte - în principal negative - asociate acestora.

Deci reacţii nucleare "la borcan", extrem de eficiente energetic şi fără produşi secundari nucleari sau radiaţii letale ?


Martin Fleischmann & Stanley Pons
Opoziţia şacalilor academici a fost frenetică, cum era de aşteptat din partea acestor inchizitori galonaţi, cariera celor doi eminenţi cercetători sfârşindu-se abrupt, sub avalanşa de acuzaţii aberante şi a catalogărilor de genul "ştiinţei patologice",  deşi descoperirea este - mai mult ca sigur - doar vârful aisbergului, al unui domeniu mult mai vast, ce ar putea fi denumit fără eroare, ca o "nouă alchimie", fără nici una dintre conotaţiile peiorative ataşate acestui termen, de către detractorii fuziunii la rece, fiind poate una dintre puţinele căi tehnologice, ce ne vor purta în tărâmul considerat, până azi, ca fiind ştiinţifico-fantastic.

Lupta a fost complet inegală şi pentru a nu ştiu câta oară, a câştigat cenzura, pe care aş putea-o considera stupidă, dacă nu aş fi absolut sigur că este interesată, care bloca astfel accesul omenirii la o sursă energetică inepuizabilă, nepoluantă şi paradoxal, imposibil de explicat în contextul paradigmei ştiinţifice actuale, dar uşor de obţinut, cu echipamente aproape rudimentare.

Motivele pentru care oficialii pot bloca accesul la cunoaştere şi mai ales la surse energetice gratuite, ca în cazul de faţă,  sunt diverse şi cred că se cade a a fi tratate, mai în detaliu, în contextul acestei enigme care este fuziunea la rece.

Societăţile umane cunoscute istoriei, indiferent de etichetele, mai mult sau mai puţin demagogice, ce le sunt încă atribuite - socialism, capitalism, democraţie etc. - au în comun deţinerea puterii materiale de către un grup restrâns de oameni, în principal în virtutea moştenirii averilor, a poziţiilor sociale privilegiate şi a unor monopoluri de bază (alimentare, energetice), menţinerea puterii bazându-se, în principiu, pe o convenţie foarte fragilă: aceea de a nu le fi contestată global autoritatea, printr-o trezire generalizată a omenirii.

Menţinerea monopolului energetic, mai sus amintit, este una dintre condiţiile sine qua non ale consolidării puterii şi deşi adevăraţii noştri stăpâni, nu sunt de găsit printre membrii clasei politice sau academice, aceste mascote subordonate, vor reacţiona întotdeauna cu ferocitate, la ordinul mânuitorilor de bani, pentru a bloca accesul la surse energetice gratuite, care ne-ar putea garanta independenţa materială, mai ales prin eliminarea combustibililor fosili.

Comunitatea academică, în majoritate, este subordonată surselor de finanţare, rezultând astfel o perpetuare a parazitismului ştiinţific, întreţinut de miliardele de dolari ce curg spre domenii sterile şi voi da câteva exemple:

- programul fuziunii la cald - până la momentul lansării documentarului de faţă, însuma finanţări de 40 miliarde dolari, legitimarea fuziunii la rece însemnând începutul sfârşitului, pentru mulţi astfel de "savanţi" de paie;
- programul SETI - se dovedeşte a fi complet inutil de aproape 40 de ani, utilizarea malefică a unor radiotelescoape în cadrul programului militar HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program ) fiind, poate, o explicaţie a longevităţii lui;
 - încălzirea globală - un fenomen real, dar având drept cauză principală oficială, o minciună sfruntată - nivelul crescut al CO2 rezultat din activităţile umane - impusă printr-o propagandă insidioasă, din care face parte şi documentarul lui Al Gore, "An inconvenient truth" etc.

Se strâng tot mai multe mărturii, că în anumite domenii de vârf, condiţia esenţială pentru garantarea finanţării, este acceptarea, în prealabil, a rezultatului cercetării, ceea ce înseamnă că tehnologiile respective există deja, fiind folosite probabil, vreme de zeci de ani, în domeniul militar sau de către oculta planetară, aşa-zisul "inventator" fiind doar o marionetă, care-şi acceptă cu obedienţă rolul de profitor ştiinţific, legitimând falsa descoperire şi beneficiind fireşte de răsplata financiară cuvenită şi de tinichelele onorabilităţii academice, gen premiul Nobel ş.a.m.d.

În acelaşi sens, interdicţiile contractuale de a cerceta domeniile de frontieră şi fixarea a priori a obiectivelor cercetării, par să indice uneori, către împiedicarea descoperirilor "accidentale" incomode, încălcarea acestor precepte putând duce chiar la ruinarea carierei ştiinţifice, aşa cum s-a încercat în cazul profesorului emerit dr. John Bockris, de la Universitatea "A & M" din Texas, cu aportul abjectei mass media, în persoana lui Gary Taubes de la Science Magazine.

Revenind la documentar, în ciuda opoziţiei oficiale, sute de savanţi şi ingineri din întreaga lume, evitând cu grijă folosirea etichetei  - declarată infamă - de fuziune la rece, au repetat experimentele lui Fleischmann şi Pons, în condiţii similare sau folosind chiar apă obişnuită în locul celei grele şi  raportând fără excepţie, repetabilitatea degajărilor calorice excesive, un fenomen inexplicabil - deşi "beneficiază" de zeci de teorii, mai mult sau mai puţin inspirate - care probează indubitabil, prezenţa unei puternice surse de energie, în banala apă planetară.

Efectul caloric nu a fost, de altfel, negat de opozanţi, ci a fost mai degrabă ignorat, la fel cum au fost ignorate şi generarea de heliu-4 şi tritiu, care indicau clar o reacţie de natură nucleară, în interiorul structurii cristaline a catodului de paladiu iar universităţi altminteri prestigioase, ca M.I.T.  pretându-se chiar la falsificarea grosolană a graficelor experimentale.

Confuzia generală a fost uşor de întreţinut, în contextul comun, al interpretării eronate a noţiunilor de ştiinţă şi tehnică, ultima nefiind în nici un caz, o aplicaţie a celei dintâi, ci o precursoare a acesteia, de milenii ştiinţa decretând imposibilul, care este răsturnat, mai apoi, de eretici tehnologici, care de tot atâta vreme demonstrează candizi, contrariul.

Un alt indiciu, mai mult decât şocant, în favoarea ipotezei naturii nucleare a fenomenului, este transmutaţia de metale grele în celulele energetice experimentale, ceea ce repune în discuţie, afirmaţia înrudirii cu alchimia, o ştiinţă extrem de veche, intenţionat eliminată de pe scena istoriei, deşi au rezistat până astăzi peste o sută de mii de cărţi şi manuscrise alchimice, pe care, aparent, nu le consultă nimeni, deşi poate conţin importante taine ale energiei şi materiei.

Negarea ştiinţei alchimice, este încă o mistificare, ce ascunde sau ignoră dovezi valoroase şi voi enumera câteva dintre realizările huliţilor alchimişti, despre care ni se spune că beneficiau de mijloace prea modeste, pentru a putea descoperi ceva util:

- Albert cel Mare (1193-1280) - prepară soda caustică şi descrie primul, compoziţia chimică a cinabrului, ceruzei şi miniului;
- Raimundus Lullus (1253-1315) - a preparat bicarbonatul de potasiu;
- Theophrastus Paracelsus (1493-1541) - a descoperit zincul;
- Basile Valentin (a cărui identitate reală, nu este cunoscută) - a descoperit în sec. XVII, acidul clorhidric şi cel sulfuric;
- Johann Friedrich Botticher (1682-1719) - primul european care a fabricat porţelan;
- Blaise Vigenere (1523-1596) - a descoperit acidul benzoic şi a inventat tehnici sofisticate, de criptare a informaţiei;
- Le Breton, vorbeşte încă de la 1722, despre magnetism şi anticipează multe "descoperiri" moderne în domeniu, în cartea "Clefs de la Philosophie Spagyrique"
- Părintele Castel, în 1728, parcă îl citează pe Einstein : "Am spus că dacă s-ar suprima greutatea luminii, s-ar suprima în acelaşi timp şi lumina ... lumina, sunetul ... sunt urmare a mecanicii şi greutăţii corpurilor naturale... "

şi lista poate continua, Newton însuşi, invocându-i pe marii maeştri ai trecutului, când afirma că mare parte dintre cunoştinţele lui, s-ar datora contactului cu aceştia iar Jacques Bergier, unul dintre pionierii programului nuclear francez, afirmă că a fost avertizat foarte concret, încă din 1937, de ultimul mare alchimist cunoscut, Fulcanelli, privind pericolele dezlănţuirii energiei atomice, deloc necunoscute în antichitate, dacă ţinem cont de radioactivitatea crescută şi prezenţa vitrifierilor, în locaţile vechilor oraşe biblice, Adma, Ţeboim, Sodoma şi Gomora sau la Harappa şi Mohenjo-Daro din Pakistan.

În concluzie, documentarul  dovedeşte, din nou, dacă mai era necesar, potenţialul extraordinar al unei substanţe uimitoare, apa, ignorat de ştiinţa actuală, considerată ca fiind o simplă substanţă inertă chimic, deşi are în componenţă două dintre cele mai reactive elemente cunoscute, hidrogenul şi oxigenul, este solventul universal şi mai presus de toate, reprezintă procentul majoritar al compoziţiei întregului regn viu, vegetal sau animal, prezenţa sau absenţa ei, dictând prezenţa sau absenţa vieţii."
- sursa BLOGUL DEZVALUIRI!
http://antiiluzii.blogspot.com/2011/01/fuziunea-la-rece-foc-din-apa.html


VEZI FILMUL TRADUS, AICI
Cold Fusion - Fire From Water

Pentru a va forma o imagine mai clara despre subiectul Free Energy va recmandam sa studiati Categoria FREE ENERGY in special urmatoarele articole:

1) TESLA - Stăpânul Fulgerului
http://fymaaa.blogspot.com/2009/06/tesla-stapanul-fulgerului-19062009.html


2) UNDE ESTE ENRGIA GRATUITA?
http://fymaaa.blogspot.com/2009/01/unde-este-energia-gratuita.html


3) SECRETELE DISPARUTE ALE LUI NIKOLA TESLA
http://fymaaa.blogspot.com/2008/10/secretele-disprute-ale-lui-nikola-tesla.html


4) MOTORUL CU APĂ
http://fymaaa.blogspot.com/2008/09/construirea-motorului-cu-ap.html

De asemenea va recomandam sa rasfoiti cu atentie site-ul www.energielibera.net 

7 comentarii:

Anonim spunea...

Dezvaluirea tehnologiilor de tip free-energy se apropie vertiginos, pana la anul se pare ca toate tipurile vor fi deja dezvaluite. o informatie interesanta gasita pe site-ul lui David Wilcock :"THE BACKSTORY -- AND NEW DEVELOPMENTS

Last summer, in one single day of coordinated effort, China delivered packages to the private palaces of every world leader of every country. They were ordered to open the containers on October 13th, 2010.

The leaders were told the packages would destroy everything within a six-mile radius if they were tampered with prior to this date, and / or if they were not opened soon after this date.

On that fateful day, the leaders were shocked to find working free-energy prototypes inside these packages, as well as detailed plans on how to build them -- along with many other amazing documents.

Every leader of every country in the world is now in possession of these materials. Someone will 'break ranks' soon enough. The negative factions were ordered to stand down and completely surrender. They did not.

They rushed over to China and begged them to reconsider over several days of tense, hand-wringing negotiations. China refused. The war started immediately thereafter."

Este minunat ce se va intampla in curand ! Doamne ajuta !

Anonim spunea...

fymaaa te rugam daca poti sa obtii traducerea articolelor de pe site-ul lui David Wilcock. Sunt informatii esentiale si mai ales uluitoare pentru vremurile pe care le traim ... ar fi un lucru extraordinar sa avem aceste traduceri esentiale... multumim pentru sprijin !

Flavian spunea...

Recomand pe aceeasi tema articolul de aici: Alternative energetice - rezumat HHO

Ca si o lista de articole cu explicatii si detalii despre experimentele proprii: GALERIE HHO

Adina Amironesei spunea...

Super informatiile !
Felicitari pentru munca pe care o depundeti !

Anonim spunea...

bravo Marian Matei si voua celor de la IESIREA DIN MATRIX!
faceti o munca EXCEPTOINALA!
mai asteptam astfel de materiale si dupa cum se sugereaza si mai sus, poate vedem si cateva articole ale lui David Wilcock.
inca odata FELICITARI!

sergiu spunea...

ma fascinati cu documentarele voastre si nu pot decat sa va FELICIT ptr tot ceea ce faceti.
va doresc multa putere de munca si sa o tineti tot asa.
PACE, LUMINA SI IUBIRE!

FreeYourMind spunea...

Multumim si noi ca existati :)

COMETARII DIN FACEBOOK

APEL

CREZI CĂ ACEST BLOG TE AJUTĂ PE TINE ŞI/SAU LUMEA ÎN CARE TRĂIEŞTI?

Daca da, sprijina munca celor care aduc aceste informatii la lumina, printr-o DONAŢIE.

Este cea mai concreta recunostinta!

CLICK AICI pentru a DONA prin PAYPAL sau DONAŢI ANONIM prin BITCOIN la adresa:

1AgtwQF2ETidVoP9tqFnpqFMwz86FUejug.

Altă formă de plată găsiţi AICI.

Mai nou puteți să ne sprijiniți într-un mod și mai simplu, pe PATREON.

Munca depusă pe acest blog necesită mult timp, foarte multă muncă, dar și bani, căci timpul înseamnă bani. Veniturile obținute din publicitate sunt însa cu mult sub așteptările noastre inițiale. Chiar dacă portalul are mulți cititori, totuși, sunt foarte puțini care găsesc în produsele promovate prin reclame ceva să-i intereseze, să dea click pe ele să cumpere sau să se înscrie la ce promovăm noi.

Pe de altă parte, genul acesta de activitate nu poate fi independentă dacă este finanțată de vreun mogul sau organizație.

Pentru a fi independentă, aceasta trebuie să se bazeze strict pe cititorii săi mulți, care să sprijine fiecare cât poate această lucrare.

Ca atare, de bază rămân tot clasicele conturi bancare sau varianta PayPal sau PATREON.

Fără sprijinul vostru acest portal poate dispărea.

Mulțumim celor care ne-au ajutat până acum!

CELE MAI IMPORTANTE POSĂRI PENTRU NOI

PROSPERĂ - Oare e asa de greu?

THRIVE (2011) What On Earth Will it Take? In sfarsit va putem prezenta tradus, mult asteptatul documentar THRIVE si pentru...

DE AJUTOR

Dacă ești pentru prima dată pe acest blog, îți urăm bun venit! Poți căuta orice subiect care te interesează cercetând CUPRINSUL din meniul de pe stânga (odată ajunşi în cuprins apăsaţi CTRL + F + cuvânt cheie pentru găsire rapidă), dar şi ARHIVA şi CATEGORIILE de pe coloana din dreapta și nu în ultimul rând caseta "CĂUTAŢI PE BLOG" de pe coloana din dreapta (sus). Sunt peste 1300 de articole publicate în clipa asta, majoritatea însoţite de filme şi clipuri traduse sau emisiuni tv, deci ai ce răsfoi şi crede-ne se merită efortul. Poți de asemenea primi direct pe email articolele care apar dacă te abonezi cu adresa de mail în căsuţa de ABONARE din dreapta, de sub VIZITE (pentru abonare primeşti gratuit toată colecţia Corrado Malanga - cărţi, articole, filme traduse, de pe blogul nostru). De asemenea ne poţi urmări activitatea pe FaceBook, dând LIKE (APRECIEZ) în zona centrală de sus. Mulţumim pentru vizită şi te mai așteptăm pe aici!

Pentru cei care au nelamuriri in ceea ce priveste prezenta reclamelor pe blogul nostru, le recomandam sa citeasca articolul DESPRE RECLAME.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...