Ieşirea Din MATRIX: Este omul superior?

miercuri, 6 iunie 2012

Este omul superior?


THE SUPERIOR HUMAN? (2012)

"Ca profesor, aflat la catedră de mai bine de 40 de ani şi care a predat etica animală timp de 35 de ani, arareori am folosit, drept argument, altceva în afara materialelor tipărite. Dar acest film este atât de bine realizat şi atât de provocator, că, de acum înainte, îl voi include în cerinţele mele de curs, ca pe o unealtă educaţională extrem de puternică."

Bernard Rollin,
Profesor de filozofie şi ştiinţe biomedicale
Universitatea de stat, Colorado

Un documentar cu adevărat superb, "The Superior Human ?", scenariul şi regia Samuel McAnallen, narat cu sarcasm şi umor de vocea extraordinară a doctorului Nick Gylaw, a fost dedicat Zilei Pământului, în acest an, 2012, fiind primul documentar care contestă, sistematic şi logic, credinţa părtinitoare umană în superioritatea speciei noastre asupra tuturor celorlalte specii care ne populează planeta, motivaţie a masacrului pe care-l orchestrăm de sute de ani, pe baze "ştiinţifice" sau din pură distracţie.

Cu câteva excepţii notabile, primele cărţi privind etica animală nu au apărut decât prin anii '70, dar în deceniile următoare domeniul pare să fi înflorit, captivând astfel imaginaţia societăţii ca unul dintre curentele predominante din etica actuală şi a condus, deja, la un mai mare grad de conştientizare şi schimbări majore ale modului cum sunt tratate animalele.

Dar, ca de obicei, schimbările sociale, benefice animalelor, au depăşit gradul general, social, de înţelegere a considerentelor etice care au dictat o asemenea schimbare.

Filmul lui McAnallen promite foarte mult, ca încercare de remediere a acestei situaţii inechitabile şi, într-o manieră neaşteptat de democratică, pentru un producător de film, documentarul a fost pus la dispoziţie, pe internet, complet gratuit.

Pentru cei care nu prea doresc să se scufunde în consideraţii filozofice complexe, dar şi pentru cei dispuşi s-o facă, acest film reprezintă o introducere foarte incitantă în problema fundamentală a eticii animale, mai precis spus în problema presupusei superiorităţi umane, care serveşte, de fapt, drept argument, pentru a bloca extinderea preocupărilor morale asupra regnului animal sau vegetal.

Fără nici un fel de dubiu, afirmaţia categorică, necontestată, neanalizată, dar omniprezentă, că oamenii reprezintă formele superioare de viaţă şi, ca atare, sunt îndreptăţiţi să exploateze toate celelalte forme de viaţă, în beneficiul propriu, reprezintă cel mai formidabil obstacol în calea extinderii acestor preocupări morale.

Până şi unele religii, cum ar fi jainismul, care par, superficial vorbind, să acorde drepturi morale egale tuturor fiinţelor, de fapt îşi fac griji la adresa animalelor numai fiindcă sunt considerate a fi reîncarnări ale oamenilor.

Rămâne valabilă, fireşte, afirmaţia cărturarului hindus Bal Gangadhar Tilak că tocmai jainismul a condus la eradicarea sacrificiilor de animale în religia vedică şi la apariţia conceptului non-violenţei, Ahimsa, dar toate aceste realizări sunt văduvite de aparenta lor abnegaţie, dacă plecăm de la premisa enunţată în paragraful anterior.

Combinând imagini fascinante cu o serie de interviuri sau prelegeri inspirate ale unor personalităţi din domeniu, McAnallen acoperă o diversitate de căi prin care presupusa superioritate umană poate fi negată, raţional vorbind şi nu doar emoţional, respingând această pretenţie absurdă într-un mod care ar putea oferi prilej de dispute interminabile filozofilor, dar, pentru un om normal, reprezintă o provocare la adresa unor prejudecăţi încetăţenite şi chiar înţepenite, într-o manieră foarte greu de ignorat.

Până la urmă, când anume a început această pervertire sau poate manipulare a gândirii umane, care ne-a convins de minunata noastră "superioritate" ?

Imediat după Geneză, oare, aşa cum ne "învaţă" biblia ?

Cine spune că biblia este cuvântul lui Dumnezeu, din moment ce aplicarea ei a condus la declanşarea celor mai mari atrocităţi din istoria umană şi la pierderi enorme de vieţi, aproape imposibil de totalizat ?

Personal cred că antropomorfizarea Creatorului, idee cel puţin aberantă, este cea care ne-a împins spre iluzia că ne aflăm pe picior de egalitate cu esenţa Universului, demonstrând, încă o dată, efectul distructiv al teoriei nivelelor ierarhice, aplicată, în detrimentul holismului, asupra formelor de viaţă, de această dată.

Folosirea de criterii foarte elastice şi, în special, părtinitoare în evaluarea aptitudinilor, care ar fi trebuit să poziţioneze orice specie animală sau vegetală undeva în scara ierarhică, inventată ad-hoc, tot în beneficiul nostru, exclude din start reţeaua extrem de complexă de interconectări şi interdependenţe, mai ales, care acoperă întreg regnul viu şi ne-a făcut, dacă vreţi, să ignorăm realitatea evidentă că energia solară susţine, aproape în exclusivitate, viaţa pe Terra şi că plantele sunt singurele capabile s-o colecteze şi s-o prelucreze direct.

Ce suntem noi ceilalţi, animale şi oameni, prin comparaţie cu plantele ?

Cât de performantă este, de fapt, fiinţa umană ?

Simplu !

Lăsat liber în natură, omul ar muri rapid, fie de inaniţie, fie deshidratat, fie inclus la categoria "delicatese" în meniul vreunui animal de pradă, dacă a uitat cumva să fugă de acasă cu AKM-ul în buzunar şi vorbim exact de acelaşi mediu natural în care toate celelalte forme de viaţă trăiesc şi prosperă.

Cu o singură condiţie... să nu fim noi prin preajmă.

Dacă am apela la acelaşi raţionament contorsionat uman, care ne plasează, convenabil, în vârful absurdului lanţ trofic şi am ignora, din nou, să tratăm regnul viu ca pe un întreg, singura noţiune care se impune, de la sine, este aceea de parazit.

Neplăcut, nu-i aşa ?

Haideţi să fim la fel de consecvenţi în aprecierea performanţelor oricărei alte specii, aşa cum suntem atunci când subliniem superioritatea propriilor noastre aptitudini şi să abandonăm principiul stupid al egalizării noţiunii de "diferit" cu cea de "handicap" sau "inferior" şi, atunci, etica ecologică ar căpăta cu adevărat şi logica cuvenită, fără a mai fi nevoie să ne ascundem în spatele unor motivaţii aparent corecte, dar, în fapt, profund egoiste: nu trebuie să mai distrugem mediul, în căutarea profitului financiar cu orice preţ, fiindcă ne tăiem singuri craca şi periclităm viitorul propriei specii.

Pur şi simplu, nu-mi vine să reproşez absolut nimic acestui film, nici măcar faptul că se raportează constant la "teoria evoluţionistă" a lui Darwin - şi subliniez mereu că este numai o teorie malefică, masonică, contrazisă in corpore de ADN, microbiologie şi dovezile arheologice - fiindcă reuşeşte, la modul surprinzător, să descopere argumente benefice în ea.

Ce-i drept predeterminismul genetic şi ipoteza mutaţiilor genetice, strict aleatoare, nici nu au fost destinate, de fapt, a fi folosite contra animalelor, ci contra noastră, a "superiorilor", reducându-ne la statutul de simple maşini biochimice, prin opera unui estropiat ca Hawking, aşa cum Descartes proceda, la rândul lui, cu animalele.

În ce-l priveşte pe Descartes, iarăşi nu trebuie să fim foarte miraţi de "performanţele" sale negative, fiindcă este nominalizat de mulţi autori ca membru al masoneriei şi chiar şi biograful său, Adrien Baillet, menţionează că după apariţia manifestelor rosicruciene, în 1614, în Germania şi la 1622 pe străzile Parisului, Descartes devenise aproape obsedat, încercând să se facă remarcat de aceştia.

Teoria lui Descartes nu este malefică prin imaginarea entităţii umane la modul dual, mecanismul biochimic cuplat cu cel mental, non-fizic - imagine comună multor practici spirituale străvechi - ci în faptul că le-a negat celorlalte vietăţi acelaşi drept, la o structură similară, chiar dacă nu atât de "performantă" ca cea umană.

Poate că Blaise Pascal, care i-a fost contemporan, l-a caracterizat cel mai bine pe autorul teoriei dualismului:

"Nu-l pot ierta pe Descartes; în toată filozofia sa, Descartes a făcut tot posibilul pentru a se dispensa de Dumnezeu. Dar Descartes nu i-a putut nega lui Dumnezeu performanţa de a fi pus lumea în mişcare, pocnind, pur şi simplu, din degetele sale divine; după aceea, însă, nu a mai avut deloc nevoie de Dumnezeu."

În ce priveşte etica umană, poate că nu am mai fi ajuns să apreciem discursurile pătimaşe ale unui militant ca Gary Yourofsky, dacă am fi ţinut cont de microbiologie şi, mai ales, de teoria pleomorfismului, care ne arată cu claritate că organismul uman conţine circa 50 de trilioane de celule, dar şi circa 40 de trilioane de bacterii, aşa că e foarte greu de decis cine anume ne defineşte pe noi, ca entităţi "conştiente".

E mult mai uşor de decis cine este parazitul în această ecuaţie: cel care încearcă, prin antibiotice", să-şi "sinucidă" aproape jumătate din propria fiinţă.

Desigur că în paradigma actuală, nu absurdă, ci de-a dreptul dementă, a consumerismului cu orice preţ, consumul a devenit mult mai important decât producătorii.

Ei bine... nu chiar toţi sunt excluşi, fiindcă cei care au inventat şi impus toate formele de discriminare, pentru a ne certifica sclavia, stăpânii noştri multi milenari, se consideră mult deasupra oricărui lanţ trofic.

Şi apropo de discriminare, să n-o uităm pe cea din interiorul propriei specii !

Când vorbim de terorişti ce aruncă cu bombe şi ne uităm urât la arabi, ne lasă subit memoria şi uităm că un ticălos ca Menachem Begin a inventat atentatul cu bombă în locuri publice sau alţii, mult mai nemernici decât el, ca Einstein, Oppenheimer sau Teller au inventat bomba atomică sau cea cu hidrogen.

Oh, ce mândri suntem de teoria relativităţii, furată de Einstein de la Hilbert !

Poate numai ea ne va salva, ajutându-ne să fugim de pe Pământul pe care am ajuns să-l otrăvim cu toate chimicalele noastre criminale.

Şi uite că nu mă pot abţine să nu fiu cârcotaş şi, întorcându-mă la film, nu mă pot opri să nu remarc de cât de puţină trecere se bucură teoria, altminteri strălucită, a lui Rupert Sheldrake, a câmpurilor morfogenice - căreia îi subliniam, cu altă ocazie, similitudinile cu arhiva akashică sau cu subconştientul colectiv al lui Jung - atunci când se face referire la diseminarea inexplicabilă a unei informaţii noi între câini de prerie izolaţi, folosiţi într-un experiment genial.

Dacă recunoaştem că inima şi creierul generează câmpuri electromagnetice, ce pot fi măsurate departe, mult în afara corpului, iar toate procesele metabolice, inclusiv cel al transmiterii influxului neuronal, sunt de natură electrică, de ce oare credem că memoria şi conştiinţa sunt limitate la dimensiunile craniului uman ?

Sau ale craniului animal ?

De ce am ajuns să căutăm crainicul în interiorul televizorului ?

Ar exista răspunsuri şi la aceste întrebări, retorice, de fapt, dar iarăşi pot fi acuzat că mă cramponez de "teorii ale conspiraţiei", deşi, mare minune şi superbă coincidenţă, filmul afirmă că la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX a început ştiinţa să se delimiteze de orice altceva, mai ales de spirit şi spiritualitate, adică exact atunci când banii familiilor Rothschild, Rockefeller şi Carnegie interveneau în pervertirea învăţământului, devenit obligatoriu.

"Ar trebui să fie vizionat obligatoriu şi vă mulţumesc fiindcă aţi exprimat atât de bine ceea ce simţeam de multă vreme. Omul este departe de a fi superior. Prietenele noastre, animalele, trăiesc într-o osmoză perfectă cu orice ecosistem minunat, în timp ce omul este un parazit, care distruge absolut tot ce atinge, prin lăcomia şi egoismul său."

Gypsy Wulff,
Autor al cărţii "Turning Points in Compassion"

SURSA: Blogul Dezvaluiri! http://antiiluzii.blogspot.ro


VEZI FILMUL NETRADUS, AICI

La cerere, donatorii pot primi acces la acest film, tradus.

Nota Noastra: Filmul este bunicel din punctul nostru de vedere. Unele argumente aduse ni se par cel putin subtirele si poate mai degraba se face un deserviciu scopului acestui film decat un serviciu. Subliminal ramai la sfarsit si cu alte idei, cum ar fi accea ca noi oamenii suntem de fapt superiori deoarece avem atatea calitati intr-o singura fiinta. 

Mai exista vreo specie care sa adune atatea calitati la un loc? 

Nu este mentionata nicio specie care sa contina asa de multe calitati la un loc precum oamenii. Asa ca pentru noi comparatiile sunt uneori un pic fortate.  Ideea noastra despre oameni este un pic diferita decat cea dezvoltata in film. 

Pentru noi, omul este un potential. El poate alege sa fie ce doreste sa fie. Si poate doar prin asta e superior. In rest .. sa nu jignim parazitii! 

Cel mai adesea omul alege sa se comporte mai jos ca parazitii, daca exista ceva si mai jos de acest nivel.

 Nu credem ca parazitii mint, tradeaza, se extermina unii pe altii ca specie, distrug mediul in care traiesc si le ofera supravietuirea ca specie,  samd. Nu exista uraciuni mai spurcate ca unii oameni, insa exista si exemple de oameni care si-au depasit toate egoismele , si-au trezit potentialul latent si au devenit mai evoluati ca zeii. 

Omul poate alege sa se manifeste superior celorlalte fiinte si putem spune care are potentialul de a-si folosi liberul arbitru in grade din ce in ce mai mari, pe masura ce se trezeste spiritual. Deci da, din acest punt de vedere poate fi considerat superior, insa poate doar pentru atat. Nu putem baga UMANITATEA in aceasi oala, asta e cert.

Citit si ANIMALELE - Niste creaturi extraordinare (unele animalele mai umane si mai inteligente ca omul)

VEDETI SI 
George Carlin - Extreme Human Behavior (Comportament uman extrem) [RO SUB]

8 comentarii:

 1. ...sunt unul dintre cei care datoreaza propria "deschidere a ochilor" -si poate ca si a inimii- muncii si efortului facut de echipa FYMAAA. Totul a inceput acum mai bine de 5 ani, iar parcursul a fost mereu "impreuna". Ghicesc multe priviri in fata monitoarelor "inverzite", clipiri dese date de satisfactia descoperirii si multe -multe semne de intrebare iscate de materialele voastre. S-au zdruncinat convingeri mai vechi, s-au creat noi "contexte", s-au adoptat alte puncte de vedere...toate "din cauza" voastra!
  De multumiri nu mai pomenesc pt ca au devenit recunostinta sincera.
  Imi doresc si va doresc sa continuati pt ca mai sunt multi altii ca mine, iar daca va fi sa schimbati ceva sau sa "trageti linie" atunci asteptati sa vina o zi plina de "semnificatii" sinonime cu blogul vostru: 21.12.2012. Pentru ca de atunci "mai incolo" "semintele" ar trebui sa isi arate "felul" si sa aduca "verdele crud" in lume.
  Deocamdata nu imi pot imagina "realitatea virtuala" fara voi. Si nici nu sunt dispus la asta! :-D

  RăspundețiȘtergere
 2. Wow ... chiar nu ne asteptam sa mai existe oameni care sa citeasca articolele. Comentariile pozitive au intrat cumva pe „radio silence” si ne gandeam ca poate nu mai exista interes, ci dimpotriva.
  Da, e buna ideea ... 21.12.2012 ... multe ganduri se indreapta spre acea data. Multe se vor clarifica, multe se vor tria, intr-o directie sau alta. Ar fi o data buna pt un capat de linie sau pt un nou inceput.
  Multumim pentru feedback Gabriel. Chiar conteaza. Te imbratisam cu drag,
  Echipa FYMaaa

  RăspundețiȘtergere
 3. Impartasesc cu voi aceleasi ganduri pe care le-am impartasit si cu Matt (blogul Dezvaluiri):
  1.Nu cred ca evenimentele globale,la care suntem "sensibili",va vor lasa sa puneti punct misiunii la care faceti referire.
  2.Cred ca ati inteles deja ca decizia dvs. de a continua sau a va opri,va avea impact asupra celor din jur...Eu sper ca veti continua!

  RăspundețiȘtergere
 4. Pentru noi era suficient sa stim ca si un singur om ne mai doreste prin preajma si ca exista suficienta atentie pe ceea ce se scrie pe aici. Acum ca sunt cel putin 2, deja e mai mult decat ok ;)

  RăspundețiȘtergere
 5. Anunt foarte important :

  http://ontext.info/48745

  http://www.soldierhugs.com/?page_id=293

  RăspundețiȘtergere
 6. @FYMAA - "Ideea noastra despre oameni este un pic diferita decat cea dezvoltata in film. Pentru noi, omul este un potential. El poate alege sa fie ce doreste sa fie. Si poate doar prin asta e superior. In rest .. sa nu jignim parazitii! Cel mai adesea omul alege sa se comporte mai jos ca parazitii, daca exista ceva si mai jos de acest nivel."

  Exact asa percep si eu lucrurile, o masina biologica programabila/reprogramabila, o carcasa. Cum o programeaza fiecare e la latitudinea fiecaruia.

  In ceea ce priveste daca mai are rost sa da-ti atentie acestor materiale si prin urmare energie eu vad decizia ca fiind foarte simpla. Actionati, decideti conform intuitiei. Daca va simtit prost postand opritiva altfel continuati. So easy. Asteptarea unui feedback e doar o alta conditionare dintr-o mare de conditionari care nu-si are rostul.

  Oricum omul se simte bine cand mai primeste atentie, eu unul va multumesc pentru munca depusa, va urmaresc de la inceput si multe s-au schimbat de la inceputuri in ceea ce priveste propria-mi perspectiva si comportament asupra a ceea ce este.

  pentru mine 21.12.2012 a fost,este si va fi mereu acum ca orice alta data.

  RăspundețiȘtergere
 7. Nici pentru noi 21.12.2012 nu reprezinta decat o data inventata de om, dar deoarece atatea ganduri si atentie se indreapta catre acea data am zis ca ar fi un bun simbol.
  Curand, foarte curand vom stii mai exact in ce directie o apucam.

  RăspundețiȘtergere

Mă văd nevoit să fac unele precizări pentru cei care nu înțeleg subtilitatea noțiunii de moderare online. Mai bine zis, fiindcă este un site personal, nu poate exista nici dreptul la replică, nici cel de a comenta pe site-ul meu. Ambele sunt simple privilegii, acordate, temporar, celor care apreciază faptul că primesc, pe gratis, ceva foarte muncit și, mai ales, celor care nu folosesc un limbaj agresiv sau suburban sau care nu bat câmpii pe lângă subiect, fără a fi în temă cu postările anterioare ale site-ului.
Iar comentariu înseamnă câteva fraze, nu o altă postare.
De asemenea, nici comentariile la comentariul altui comentariu nu vor fi acceptate. Polemizați unde doriți, dar nu aici.
Apoi referiți-vă pe cât posibil doar la subiectul postării. Folosiți un limbaj decent. Dacă intrați în clinciuri cu alți comentatori, folosiți argumente, nu injurii.
Comentariile care nu respectă aceste cerințe vor fi respinse fara discuții.
Vă mulțumesc pentru înțelegere!

gif-850x250

O INIȚIATIVĂ DE MARE VIITOR ȘI VALOARE

O INIȚIATIVĂ DE MARE VIITOR ȘI VALOARE
Este un proiect în care se pot implica toți românii de pretutindeni și vă invităm să o faceți!

DE AJUTOR

Dacă ești pentru prima dată pe acest blog, îți urăm bun venit! Poți căuta orice subiect care te interesează cercetând CUPRINSUL din meniul de pe stânga (odată ajunşi în cuprins apăsaţi CTRL + F + cuvânt cheie pentru găsire rapidă), dar şi ARHIVA şi CATEGORIILE de pe coloana din dreapta și nu în ultimul rând caseta "CĂUTAŢI PE BLOG" de pe coloana din dreapta (sus). Sunt peste 1300 de articole publicate în clipa asta, majoritatea însoţite de filme şi clipuri traduse sau emisiuni tv, deci ai ce răsfoi şi crede-ne se merită efortul. Poți de asemenea primi direct pe email articolele care apar dacă te abonezi cu adresa de mail în căsuţa de ABONARE din dreapta, de sub VIZITE (pentru abonare primeşti gratuit toată colecţia Corrado Malanga - cărţi, articole, filme traduse, de pe blogul nostru). De asemenea ne poţi urmări activitatea pe FaceBook, dând LIKE (APRECIEZ) în zona centrală de sus. Mulţumim pentru vizită şi te mai așteptăm pe aici!

Disqus

COMETARII DIN FACEBOOK

APEL

CELE MAI IMPORTANTE POSĂRI PENTRU NOI

PROSPERĂ - Oare e asa de greu?

THRIVE (2011) What On Earth Will it Take? In sfarsit va putem prezenta tradus, mult asteptatul documentar THRIVE si pentru asta mu...

Pentru cei care au nelamuriri in ceea ce priveste prezenta reclamelor pe blogul nostru, le recomandam sa citeasca articolul DESPRE RECLAME.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...