RUGĂMINTE!

Dacă vedeți vre-un articol, film, link care nu funcționează, vă rugăm să ne spuneți ca să putem actualiza. De multe ori serverele pică, dispar pur și simplu, filmele sunt eliminate, samd. Si nu lasati doar un mesaj in casuta de comentarii facebook deoarece daca nu suntem prieteni in facebook, sunt sanse sa nu vedem acel mesaj. Cei din anumite țări, posibil din Occident s-ar putea să aveți probleme mai ales cu filmele artistice, căci pe acolo pe la voi, serverele cu filme sunt blocate. Trimiteti un email sau un comentariu la acea postare, dar nu in casuta de facebook. Vă mulțumim!

CALG GUSTAV JUNG - LUMEA DIN INTERIOR - povestită cu propriile lui cuvinte (28.11.2016)

19:59 Posted In , , Edit This 0 Comments »
THE WORLD WITHIN - In His Own Words (2008)

"Carl Gustav Jung (1875-1961) este una din figurile cele mai importante ale psihologiei transpersonale, ca şi unul din sinologii (sinologie=ştiinţă care se ocupă cu studiul istoriei, limbii, literaturii şi culturii poporului chinez) cei mai considerabili ai acestui secol (atât în sfera mitologiei cât şi în privinţa interpretării viselor) şi un mare cunoscător al curentelor esoterice precum Gnosticismul creştin, Tantra, Taoismul, I-Ching şi Alchimia.
C.G. Jung şi-a început studiile asupra motivaţiei umane la începutul secolului XX, creând şcoala de psihanaliză cunoscută şi sub numele de Şcoala de Psihologie Analitică. A fost contemporan cu medicul austriac Sigmund Freud şi la început a colaborat cu el. Mai târziu totuşi, a început să-şi elaboreze propriile teorii, printre care explorarea tipurilor de personalitate. După Jung, există două tipuri de bază de personalitate care alternează în mod echilibrat, la indivizii normali: extravertită şi introvertită. Jung considera, de asemenea, că inconştientul este format din inconştientul personal (idei şi sentimente reprimate care se manifestă de-a lungul vieţii individului) şi inconştientul colectiv (acele sentimente, idei şi amintiri moştenite şi împărtăşite de întreaga umanitate).
Carl Gustav Jung s-a îndepărtat de maestrul său şi s-a îndreptat spre izvorul vechilor tradiţii ezoterice pentru a-şi potoli setea. Jung afirma că prin intermediul viselor Fiinţa Umană îşi poate cunoaşte Adevărata Personalitate, şi de asemenea în vise există posibilitatea de a primi mesaje din viitor. În cartea sa "Memorii, Vise, Reflecţii" povesteşte cum odată a visat un vânt arctic, geros, care a pustiit câmpiile Europei şi le-a acoperit cu fier; toată regiunea devenind nelocuită şi fără vegetaţie. Aceasta s-a întâmplat, în iunie 1914, chiar cu două luni înainte de începerea Primului Război Mondial.
Carl Gustav Jung la biroul său
Între 1912 şi 1919, după separarea de Freud, Jung a fost subiectul -mai degrabă pasiv decât activ, se pare- al unei erupţii aproape incontrolabile de imagini provenind din ceea ce el denumea Inconştientul Colectiv. Acestea au fost–în opinia secretarei sale personale, Aniela Jaffe- "materia primă care a făcut posibilă creaţia intelectuală căreia i-a dedicat restul vieţii sale".
Căutând antecedente istorice la ce trăia în acea perioadă şi la intuiţiile "psihologice" la care ajungea, Jung a pătruns între anii 1918 şi 1926, în lumea simbolică -aparent haotică- a Gnosticismului creştin. Mai târziu îşi va afla bazele de susţinere istorică în Alchimie, până la punctul în care era convins că a sa Psihologie Analitică se înlănţuia direct cu alchimia şi că metoda sa "psihoterapeutică" şi revitalizatoare a simbolurilor, denumită "Imaginaţie Activă", era o formă îmbunătăţită a metodei alchimiste "Imaginatio vera et no phantastica".

Carl Gustav Jung - Alchimistul


În 1928 a intat în posesia unui volum de alchimie chineză care i-a servit pentru a asocia căutarea sa interioară cu aceea a alchimiştilor. Această carte se numeşte "Misterul Înfloririi de Aur", a cărei tradiţie orală urcă până în secolul al VIII-lea era noastră.
"Am devorat practic manuscrisul, întrucât conţinutul său a venit să coroboreze nesperat ideile mele despre mandală şi traseul circumferinţei unui cerc. Contactul cu această operă a pus capăt izolării mele, căci prin paginile sale am ajuns să îmi cunosc precursorii ideologici şi să mă relaţionez cu ei", se confesează în memoriile sale.
Imagine Carl Gustav Jung
Începând din acest moment, Jung se va scufunda în Alchimie, ajungând să aibă una din cele mai bogate colecţii din lume de cărţi şi manuscrise, numărând mai bine de două sute de volume. Aproape toată această bibliotecă alchimistă era deja în posesia sa în 1940. Cunoaşterea limbilor latină şi greacă i-au facilitat lectura şi studiul asiduu al acestor texte. „Experienţele alchimiştilor erau propriile mele experienţe iar lumea lor era, într-o oarecare măsură, propria mea lume”, se va confesa Jung.
Prima expunere publică asupra paralelismelor existente între Psihologia Analitică şi Alchimie le-a făcut cunoscute în două conferinţe ţinute în congrese distincte la Erano, în Ascona (Elveţia). "Simboluri Onirice ale Procesului de Individualizare" şi "Concepte Alchimice Referitoare la Salvare", care reprezintă baza pe care se clădeşte opera sa "Psihologie şi Alchimie".
În afară de operele citate anterior, referinţele alchimiste se întâlnesc adesea în opera lui Jung, evidenţiind prologul său la "Misterul Înfloririi de Aur" (1929) în care prezintă Procesul de individualizare şi arhetipul mandalei, şi în "Simbologia Spiritului" (1948) în care insistă mai ales asupra simbolismului Mercurului Filosofal."

Cateva din cartile lui JUNG pot fi gasite AICI (TRANSPORT GRATUIT)

VEDEȚI DOCUMENTARUL TRADUS, AICI:


sau AICI - link 2

C.G. Jung și “Secretul Florii de Aur”


Către sfîrșitul deceniului al treilea al secolului al XX-lea, a apărut traducerea în limba germană a unui mic tratat chinez T’ai I Chin Hua Tsung Ching/ Secretul Florii de Aur. Autorul traducerii era eminentul sinolog Richard Wilhelm, un apropiat al lui Carl Gustav Jung, cel care a semnat și un amplu comentariu care însoțea traducerea. Apropierea lui C.G. Jung de alchimie este o turnantă fundamentală a operei ilustrului psihiatru elvețian; de aici vor apărea lucrările majore Mysterium Coniunctionis, Psihologie și alchimie și Psihologia transferului, o interpretare a unui tratat din secolul al XVI-lea, Rosarium Philosophorum.

Această turnantă are și o altă semnificație, pe care nu o ocolește nici un biograf al lui C.G. Jung. Una dintre colaboratoarele apropiate lui Jung a fost Toni Wolff, o tînără care l-a impresionat pe Jung prin sensibilitatea și profunzimea ei intelectuală, prin comportarea ei ca o egală a lui din punct de vedere intelectual, punîndu-și amprenta creatoare prin lungi și interesante discuții, cît și prin aducerea la lumină a unui material care ar fi putut rămîne amorf dacă nu ar fi fost integrat în Cartea Roșie, al cărei filtru a fost asigurat de Toni Wolff. C.G. Jung începuse să adune material despre alchimie, dar în afara unui plan de studiu, totul pînă la întîlnirea cu Richard Wilhelm și citirea traducerii lui, Secretul Florii de Aur, o carte care în viziunea lui Jung “oferea puntea între fundătura gnosticismului și marele necunoscut reprezentat de alchimie.” Jung i-a propus lui Toni Wolff să-l urmeze în cercetările sale despre alchimie, dar independenta Toni Wolff l-a refuzat, nefiind entuziasmată de alchimie; în acel moment colaborarea celor doi s-a încheiat. La scurt timp o tînără pacientă, Marie-Louise von Franz, cu preocupări literare, umaniste, cunoscătoare a limbilor greacă și latină, este acceptată de Jung mai întîi pentru traduceri de texte alchimice, pentru a deveni una dintre cele mai apreciate și respectate discipole cu care a lucrat Jung îndeaproape, de pe la 1930 pînă la moartea lui, notează Deirdre Bair în cartea sa Jung. O biografie.

“Jung i-a spus [Mariei-Louise von Franz, n.n.] că interesul lui pentru alchimie izvora din faptul că își dădea seama că tot ceea ce exista în propriile fantasme, despre care considera că erau ceva personal, era, de fapt, ancorat într-o îndelungată tradiție istorică. Mitologia nu-i dăduse răspunsurile pe care le căuta; nici incursiunile sale în religiile comparate precum gnosticismul, maniheismul și altele. Era convins că un studiu al evoluției istorice a alchimiei va avea ca rezultat paralele cu propria sa evoluție spirituală și că, dacă așa era, va oferi o extensie logică de la care putea face generalizări pentru a-și trata pacienții. Jung plănuia să studieze manuscrisele despre alchimie nu pentru că voia să descopere secretul despre cum se creează aur pur la propriu, ci, mai degrabă, deoarece simțea că acea căutare a transmutației a alchimistilor din vechime se asemăna cu căutarea sa modernă, a individuației reușite”, scrie Deirdre Bair.

Secretul Florii de Aur este un text fundamental al misticii daoiste și nu întîmplător începe cu cîteva rînduri care amintesc de Dao De Jing: “Ceea ce există prin sine este numit Dao. Dao nu are nici nume, nici chip. El este esența umană, este spiritul originar.” Marele Unu este cel dincolo de care nu există nimic, iar Floarea de Aur este lumina, este adevărata energie a Marelui Unu transcendent. Floarea de Aur este Elixirul Vieții, iar calea către acest Elixir trece prin mai multe stări, adevărata esență umană (logosul unit cu vitalitatea) se desface în anima și animus: “Animus-ul este inima divină. Este de aceeași natură cu lumina, este puterea luminii și purității. Este ceea ce am primit de la marele vid, ceea ce este identic ca formă cu începutul. Anima ține de esența întunericului. Este energia greului și a confuzului. Este legată de inima trupească, de carne. Animus-ul iubește viața. Anima caută moartea.” Discipolul trebuie să înțeleagă cum să distileze anima întunecată și să o transforme în lumină pură; spiritul originar nu se va lăsa condus de spiritul conștient către lăcomie, prostie, sau dorință, pentru că astfel își va pierde natura și se va diminua puterea și înțelepciunea adevăratei esențe umane. Discipolul care vrea să rețină spiritul originar trebuie să subjuge spiritul observator; prin scufundarea spiritul originar în plexul solar energia acestuia se intersectează cu spiritul și se cristalizează. “Cu vremea, se arată în cartea Secretul Florii de Aur, spiritul originar se transformă în reședință a vieții, în energie adevărată. Acum trebuie aplicată metoda de întoarcere a roții, pentru a distila energia încît să se transforme în Elixir. Cînd Elixirul Vieții este desăvîrșit, embrionul sfînt se poate forma; atunci munca trebuie îndreptată către hrănire și încălzire a embrionului spiritual. Cînd spiritul conștient a fost convertit în spirit originar, o infinită capacitate de transformare a fost atinsă și, pornind de la ciclul nașterilor, acesta a fost adus la poarta a șasea, la geniul de aur.” Acesta esțe țelul muncii de concentrare și a metodei de înnobilare.


Alchimia interioară, care a apărut în China secolului al VIII-lea, este o formă de meditație care împrumută simbolurile sale din alchimia exterioară și din simbolurile tradiționale chineze. Alchimia interioară are ca scop obținerea Elixirului, echivalentul pietrei noastre filosofale. Contrar omului obișnuit care este orientat către exterior, a cărui energie se pierde în timp și care zămislește în exterior un altul decît sinele, alchimistul se întoarce către interior pentru a zămisli el însuși un embrion de nemurire. Adeptul pătrunde astfel misterul lui yin și yang si ajunge la stăpînirea timpului și a spațiului în corpul său și în universul său. Deși uneori sînt prezentate în manieră mai mult fizică și concretă, fazele Operei nu reprezintă etape fiziologice de transformare a constituentelor corporale; ele constituie treceri la etape de progresie spirituală care converg în experiența totală a deșteptării. Wei Po-yang, un alchimist din veacul al II-lea e.n., a redactat o teorie care deschidea noi perspective, vorbind despre Alchimia internă (Nei-tan); el avertiza asupra tendinței de a interpreta totul “material”. Astfel cînd sînt amintite cinabru, mercur, metal, plumb, pămînt, acestea nu sînt altceva decît simboluri care arată legătura strînsă între cer, pămînt și om, sau între macrocosmos și microcosmos; cele patru trigrame fundamentale din Cartea Mutațiilorfigurează în Nei-tan unde reprezintă cerul, pămîntul, focul și torentul.

În alchimia interioară un rol important îl are Lumina, dar nu numai în forma sa naturală, ci și lumina autentică, spirituală, cea a înțelegerii, clarității și percepției: “Lumina este contemplare. Fixarea fără contemplare este circulație fără lumină. Contemplarea fără fixare este lumină fără circulație!” Discipolul va trebui să urmărească fiecare pas al căii, învățînd pas cu pas că drumul bun cere să se țină o distanță egală între a fi și a nu fi; totodată discipolul nu trebuie să cadă pradă lumii ademenitoare, demonilor întunecați care îl vor duce către lumea întunericului: “Acolo energia este rece, respirația este aspră, și se înfățișează multe imagini ale răcelii și descompunerii. Dacă discipolul zăbovește acolo, intră în lumea plantelor și pietrelor.” Lao Zi spunea că sînt multe feluri de experiențe confirmatoare ale strădaniilor discipolului; cînd discipolul are sentimentul că pămîntul este o lume a luminii și strălucirii, inima se deschide spre limpezime, iar Floarea de Aur se deschide: “Modul de a fi al circulației luminii are acest înțeles: a trăi amestecat cu lumea, dar în armonie cu lumina.”

C.G. Jung a fost impresionat de “stranietatea acestui text chinezesc”, text pe care îl considera o “perlă a introspecției intuitive”, o dovadă strălucită a înțelepciunii chineze. Cultura Orientului a fascinat lumea occidentală, dar nu totdeauna a primat încercarea de a înțelege o cultură diferită de a noastră; de multe ori a primat dorința de a prelua fără discenămînt, de a copia practici și tehnici meditative în afara oricărui exercițiu de a înțelege apropierile și diferențele, ci doar din dorința de a îmbrățișa practici exotice, un gen de imitare sterilă a Orientului. Într-o cuvîntare rostită după moartea lui Richard Wilhelm, C.G. Jung spunea despre prietenul său că a depășit resentimentul creștin și prejudecățile europene. “De obicei, scrie Jung, mințile mediocre, în contact cu o cultură străină, ori se pierd într-o autodezrădăcinare oarbă, ori nu înțeleg nimic, ori capătă un soi de pasiune arogantă pentru criticism. Acestea nu pătrund în miezul culturii străine și nu gustă din pîinea ori vinul acesteia; nu intră niciodată în communio spiritus, cel mai intim transfer și întrepătrundere care pregătește renașterea.” Celor mai mulți occidentali le erau străine și inaccesibile practicile meditative orientale; greu asimilabilă era și înțelegerea mai largă, mai profundă: înțelegerea prin viață, cînd cultura occidentală considera spiritul și pasiunile spiritului cele mai înalte valori, pînă cînd spiritul a degenerat în intelect, deși spiritul, afirmă Jung, este mai vast decît intelectul, cuprinzînd și sentimentele. Occidentalul nu a ridicat totdeauna intelectul la demnitatea firească, iar uneori a renunțat la propria natură încercînd să imite; de aceea, susține Jung, intelectul singur nu poate sesiza importanța practică a ideilor orientale pentru noi, ceea ce explică de ce erudiții sinologi nu au înțeles importanța practică a textului I Ching. Cel ce alege o cale care să-l ducă spre o conștiință înaltă nu va uita că “flirturile estetice și intelectuale cu viața și destinul ajung la un sfîrșit abrupt.”

C.G.Jung sesizează cîteva din dificultățile înțelegerii acestui text, dar si a altor texte similare; mai întîi, textul începe cu intuiția finală, în acest caz afirmația apodictică de început este: “Ceea ce există prin sine este numit Dao (Calea).” Cultura apuseană nu are un unic echivalent pentru Dao, de aceea apare tradus ca: sens, a merge, cap, providență. Înțelepții din vechime știau să construiască o punte între conștiință și viață; Hui Ming Chingîncepe cu versurile:


Cu sîrguință încălzește rădăcinile conștiinței și vieții.
Aprinde lumina în țara binecuvîntată mereu aproape,
Și acolo, ascuns, lasă-ți adevăratul sine întotdeauna să locuiască.


Pentru a ne apropia de conținutul psihologic al conceptului, Jung consideră că trebuie să privim Dao ca o metodă conștientă prin care se unifică ceea ce este separat. Folosind experiența sa psihiatrică, dar și intuițiile sale geniale, Jung vede în Floarea de Aur un simbol de tip mandala, un simbol geometric cunoscut în Orient, dar și în Evul Mediu creștin. În unele mandale europene apare o sămînță de plantă care sub acțiunea focului formează o mare floare de aur, acest simbolism referindu-se la un proces alchimic de rafinare și de înnobilare, în care întunericul dă naștere luminii; în acest fel se realizează contopirea conștiinței cu viața, iar aceasta îngăduie “rotirea în jurul sinelui”, proces în care sînt implicate toate elementele personalității, amintind de rotația polilor luminii și întunericului, sau cum a spus Goethe în Faust “Strălucirea paradisului alternează cu noaptea adîncă, înfricoșătoare.”

Întreg comentariul lui Jung este o pledoarie pentru regăsirea izvorului adevărat al puterilor secrete, pentru regăsirea rădăcinilor; poate că marii înțelepți orientali nu au creat o metafizică, dar psihologia lor simbolică trebuie citită, dar nu ad litteram. Cine nu poate stăpîni ceva pe cale metafizică, o poate face pe cale psihologică, spune Jung, care face o paralelă între desăvîrșirea religioasă apuseană și cea orientală: “În simbolismul hristic paulin cea mai profundă experiență religioasă a Apusului se confruntă cu cea a Orientului. Hristos, eroul împovărat de durere și Floarea de Aur, înflorită în sala de purpură a orașului de jad – ce contrast -, ce imensă diferență, ce abis istoric!” Occidentul accentuează istoricitatea lui Isus, în vreme ce Orientul afirmă: “Fără început, fără sfîrșit, fără trecut, fără viitor” (Hui Ming Ching). Creștinul se subordonează persoanei divine, prin imitare exclusivă, în timp ce orientalul se autoconstruiește, Dao crescînd în individ. Jung nu a citit micul tratat chinez din dorința de a surprinde și accentua diferențe, ci pentru a găsi concordanțe între stările psihice și modurile simbolice ale celor două lumi; a descoperit în I Ching principiul sincronicității, diferit de principiul cauzalității care guvernează știința, “tipul de gîndire construit pe baza principiului sincronicității, culminînd cu I Ching, este expresia cea mai pură a formei de gîndire chineze în genere. În Occident această formă de gîndire dispare o dată cu Heraclit și reapare abia la Leibniz ca un ecou vag. Astăzi I Ching răspunde necesității dezvoltării noastre interioare.” Pentru noi, europenii, înțelepciunea din I Ching are sens dacă nu ascundem propria noastră minte, dacă ne închidem mințile în propriile noastre probleme, Jung avertizînd că “Lumina acestei înțelepciuni se vede numai în întuneric, nu în bătaia orbitoare a reflectoriului teatrului european, pe a cărui scenă joacă voința și conștiința.”

Aparținînd unui cerc esoteric din China, transmisă pe cale orală pînă în secolul al XVIII-lea, Secretul Florii de Aur este o sinteză de idei și practici venind dinspre daoism, budism și confucianism. Trecînd barierele culturale, religioase sau psihologice, occidentalul căruia îi este destinată traducerea facută de Richard Wilhelm și amplul comentariu al lui C.G. Jung va putea înțelege cum omul-microcosmos nu este separat de macrocosmos, cum sufletul și cosmosul sînt între ele precum lumea interioară și lumea exterioară. Pentru C.G. Jung descoperirea tratatului chinez de alchimie se va dovedi una din întîlnirile culturale și spirituale admirabile din secolul al XX-lea, ale cărei ecouri persistă încă." 

BONUSPost Comment

Ușuraticul (26.11.2016)

01:02 Posted In Edit This 0 Comments »
SHALLOW HAL (2001)

Continuăm astazi lista de FILME CU MESAJ si/sau DE SUFLET si/sau SPIRITUALE, cu un alt film de weekend simpatic, o altă comedie spumoasă, plină de substrat și de mesaj.

Despre ce este vorba: 

"De-a lungul istoriei omenirii, putine concepte au fost atât de controversate precum cel de frumusete. Filosofii, poetii si oamenii de stiintã si-au gãsit inspiratia în multiplele sale forme si mistere. Unii gãsesc frumusetea în naturã, altii într-un simplu zâmbet. 
Hal Larsen (Jack Black) nu face parte din niciuna dintre aceste categorii. Pentru el, frumusetea se poate afla exclusiv printre fotomodele. Primul lucru la care se uitã când întâlneste o femeie este aspectul ei fizic. Hal nici nu s-ar gândi sã invite în oras o femeie care nu are un trup perfect, un zâmbet încântãtor si un gust desãvârsit pentru îmbrãcãminte. 

Însã dupã o sedintã de hipnozã cu un guru pe nume Tony Robbins, atitudinea lui Hal fatã de femei se schimbã cu 180 de grade: începe sã vadã frumusetea lor interioarã, în loc de cea exterioarã. Asa se face cã îi acordã atentie lui Rosemary, o femeie obezã dar plinã de bunãtate si umor. Între cei doi se înfiripã o idilã, care însã este pusã sub semnul întrebãrii atunci când Hal iese de sub efectul hipnozei. Abia atunci Hal constatã cã obiectul iubirii sale nu este nicidecum o fetiscanã mlãdioasã, ci o femeie de 135 de kilograme."

Notă: Subiectul este unul profund, complicat și implică multă reflexie, de aceea după film adăugăm un articol care vine în completarea filmului. Singurele idei care imi vin acum in minte pe acest subiect sunt:

Nu exista femei urate, ci doar femei care nu stiu sa se machieze ... Sau nu exista femeie urata, ci barbat insuficent de beat (de dragoste sau transfigurare). 

Desi frumusetea poate fi considerata subiectiva, relativa, aflata in ochiul privitorului, pentru fiecare individ in parte putand fi frumos cu totul altceva, exista cred si un grad de obiectivitate al acestei frumuseti. Daca nu ar fi asa poate nu ar mai exista concursuri de frumusete, iar daca ar exista, la aceste concursuri am gasi toate genurile, de la balsoaie de 50 de ani, dar bune gospodine si cu suflet frumos, la super modele de la Victoria Secret ... Putini sunt cei care ar spune ca Avatar de exemplu nu este un film frumos ... adica sunt unele chestii exceptional de frumoase pe care foarte foarte putini oameni le-ar considera urate sau inestetice ... Deci exista o limita a subiectivismului ... sau poate ca daca s-ar face o statistica am afla ca 99% dintre cei care ar raspunde ar spune da, chestia asta e frumoasa. Deci si subiectivitatea si relativismul au o limita ... Si chiar daca mie mi se pare ceva frumos si celorlalti 99% nu le place, atunci e greu sa spui ca acel ceva e frumos ... poate e frumos doar pentru tine. Unii se uita la un rahat cu mot si vad marea frumusete ... mai si pute frumos ... poate au gena de musca ... asta nu inseamna ca acel lucru este frumos la modul absolut. Mai exista si situatii de genul esti intr-o stare de constiinta extinsa sau pur si simplu ai o stare exceptionala in interior, iar atunci poti vedea perfectiunea si frumusetea intregii creatii, indiferent de forma exterioara a acesteia. Insa pentru starile obisnuite de constienta, documentarul recomandat la final clarifica intr-un mod frumos acest aspect relativ la frumusete.

VEDEȚI FILMUL TARDUS 


Frumusetea interioara vs cea exterioara. 
Ce conteaza mai mult?

"Conceptul de frumusete s-a schimbat de-a lungul timpului. Daca lui Leonardo da Vinci ii placeau femeile voluptoase si cu rosii in obraji, asa cum sunt la noi femeile in Maramures, iata ca celor mai selectivi barbati ai vremurilor noastre le plac femeile slabe, chic si trendy. Oare mai sunt barbati care apreciaza frumusetea interioara?

Putina istorie   

Vechii filozofi greci vedeau o legatura intre matematica si frumusete, mai exact vedeau o frumusete aparte in obiectele de intruchipau numarul de aur. Iar mai nou, cercetatorii considera ca oamenii care au trasaturi ale fetei simetrice si proportionate asemeni numarului de aur sunt considerati mai atractivi decat ceilalti.  Asa au ajuns artistii greci si romani la idealul de frumusete masculin care era definit ca inalt, musculos, cu picioare lungi, par des, frunte mare – semn al inteligentei, sprancene groase, un nas mare si gura mai mica, falci puternice. Simetria insemna lipsa unor defecte care ar fi putut fi mostenite genetic.  

Societatea moderna si ambalajul pe care ni-l arata  

Iata care este si parerea psihologului Eugen Popa despre ce conteaza mai mult intre frumusetea interioara si cea exterioara in zilele noastre: “Daca vorbim in termeni generali, exista o tendinta catre punerea in prim plan a aspectului exterior a frumusetii pur fizice. Societatea moderna pune foarte mare pret pe “look”, pe “ambalaj”, din ratiuni de cele mai multe ori, mercantile. Produsele din magazine sunt puse in ambalaje sclipitoare, care sa atraga atentia, de exemplu.   In ceea ce priveste oamenii, lucrurile se leaga foarte mult de modul in care sunt intelese relatiile interumane, care par sa nu mai aiba loc decat la nivel superficial, epidermic.  Din punct de vedere statistic, intr-adevar, conteaza mai mult frumusetea exterioara, insa, la nivel profund, aceasta nu are nicio valoare daca nu este insotita si de altceva. Frumusetea exterioara este cea care atrage dar cea interioara este cea care mentine si sustine relatiile. Un corp frumos atrage atentia si curiozitatea si poate un prim gest de admiratie, dar, din fericire, pentru cei mai multi oameni nu este suficient doar acest lucru.   Deoarece se vorbeste de unitatea biopsihosiciala, de cele mai multe ori este imposibil sa despartim cele doua aspecte. Mai exact, un om frumos pe interior, este frumos si pe exterior, deoarece trupul este expresia sufletului, a psihicului. Trairile interioare isi pun amprenta fizica in fizionomia individului, de aceea este imposibil sa pacalesti simtul estetic al unui om minimal avizat”.  Frumusetea interioara inseamna “atitudine pozitiva fata de tine, fata de ceilalti si fata de mediu”, spune psihologul Eugen Popa. “Un om frumos pe interior nu va putea face rau nimanui, nici siesi si nici mediului in care traieste. Este in armonie cu sine si se accepta asa cum este. Frumusetea interioara este acel “ceva” inefabil care face ca un om sa fie placut si dorit, in care ceilalti au incredere si alaturi de care se simt bine.” 

De ce prefera barbatii femei frumoase si nu neaparat inteligente? 

 Daca exista vreo diferenta intre barbati si femei iti spune tot psihologul. Care ce apreciaza mai mult si de ce? “Este clara diferenta dintre barbati si femei, in aceasta privinta. Femeile se multumesc mai usor cu un barbat care nu arata extraordinar, dar care are o viata interioara interesanta, iar barbaţii prefera femeile frumoase si nu neaparat bogate pe interior. Trebuie sa recunoastem, insa, ca acest lucru se datoreaza si realitatii obiective. Chiar daca pare exagerat si discriminativ, oferta de barbati cu adevarat frumosi, este foarte redusa, comparativ cu cea a femeilor, iar acestea au fost nevoite sa se indrepte catre alt gen de frumusete. La un nivel mai profund, fiecare om cauta ceea ce-i lipseste: Femeile cauta puterea barbatului iar barbatul cauta frumusetea femeii. Nu intamplator exista sintagmele: “sexul frumos” si “sexul puternic” E adevarat, in ziua de azi, in care sex-rolurile par sa se amestece, femeile incep tot mai mult sa aprecieze frumusetea fizica a barbatilor”, adauga psihologul Eugen Popa."


In completare vedeti si documentarul: WHY BEAUTY MATTERS
De asemenea recomandam sa revedeti filmul AMERICAN BEAUTY cu alti ochi poate acum, sa intelegeti ca avand o stare sufleteasca deosebita, transfiguratoare, poti vedea frumusetea in orice.

Post Comment

COMANDA COSMICA - Usor de aplicat si de inteles (21.11.2016)

22:00 Posted In , , , Edit This 11 Comments »
Cosmic Ordering Made Easy (2007) 

Va prezentam astazi un film de 30 de minute in care se explica scurt si la obiect, cum iti poti indeplini visele, aspiratiile, dorintele. Ni se ofera idei simple, idei practice, o chintesenta a Legii Atractiei. 
Nu am mai abordat subiectul bani atat de direct precum o sa o facem astazi, clarificand astfel pentru toata lumea care este intelegerea noastra legata de latura pragmatica, materiala a vietii. 
Multi nu vad legatura intre spirit si materie, intre lumea exterioara si lumea interioara si nu vad ca evolutia spirituala inseamna armonizarea celor doua.   In acest sens va recomandam sa cititi un articol foarte inspirat intitulat ”Echilibrul dintre viața spirituală și cea materială ” care sintetizeaza foarte bine majoritatea ideilor noastre legate de acest subiect. 
O sinteza plina de ironii fine izvorata dintr-o observare foarte atenta a naturii umane, a bogatilor, a parvenitilor in special, face Andrei Plesu in articolul de mai jos, un articol cu care suntem 100% de acord, insa la sfarsit vom face cateva completari:

 ”CE NU ADUC BANII

de Andrei Plesu

 Se spune, cu un licăr romantic în ochi, că „banii n-aduc fericirea“. Nu prea sînt de acord. Dacă banii aduc ceva, apoi tocmai asta aduc: un fel de fericire. Fie una directă, materială, care nu e chiar de lepădat, fie una mai subtilă, în funcţie de calitatea posesorului (fericirea de a dărui, de a aduce bucurii altora, de a face opere de binefacere, de a crea instituţii, pe scurt de a-i face fericiţi pe alţii). 
Că banii nu îţi umblă, neapărat, la sufleţel, că faptul de a avea bani nu garantează nici liniştea lăuntrică, nici căsnicia ideală, nici buna dispoziţie, nici sănătatea, nici înţelegerea superioară a lucrurilor, e adevărat. Dar există vreo sursă lumească a unor astfel de „bunuri“? E sărăcia mai productivă? E obligatoriu ca omul cu bani să fie o otreapă sau un melancolic nevindecabil?
Tot ce se poate spune e că „fericirea“ nu depinde de bani. Că drumul spre ea are alte repere, alte determinări, ba chiar că obsesia de a o căuta, cu buzunarul plin sau gol, e un mod aproape sigur de a nu o găsi. Sînt alte lucruri pe care averea într-adevăr nu le aduce, dar pe care cei cu bani cred că le au şi anume tocmai pentru că dispun de bani.
Toţi, sau mai toţi, îşi închipuie că banii aduc înzestrări, drepturi, puteri şi virtuţi pe care sărăntocii nu le au. Acesta e, de multe ori, derapajul major al bogatului: o falsă conştiinţă de sine. Unii cred, de pildă, că banii sînt un atestat de personalitate. Pentru că se întîmplă să ai ceva, începi să crezi că eşti cineva. Capeţi un aer fudul, de vedetă răzgîiată, îţi afişezi portretul ca pe o efigie, priveşti în jur suficient şi dominator. Arăţi că eşti „mare“, super-influent, invulnerabil şi capricios. Nu ţi se poate refuza nimic, ştii, poţi şi faci. Ai mereu în preajmă o curte slugarnică. Plăteşti pe cine vrei, cu ce sumă vrei, cînd vrei, pentru orice ai chef. Întrucît eşti solvabil, te socoteşti o autoritate. Dar banii, chiar dacă pot aduce o formă de putere, nu presupun, în mod necesar, o formă de autoritate. În mod frecvent, bogătaşii de azi au o anumită putere, dar le lipseşte, de regulă, iradierea autorităţii morale, intelectuale, profesionale, umane. Sînt o periferie care se ia drept centru. Banii nu produc automat bun simţ, bună cuviinţă, bun-gust. Îmbogăţitul contemporan se poartă, adesea, ca un mitocan, vorbeşte golăneşte şi se îmbracă, mai întotdeauna, ca o ţoapă. E obraznic, agresiv, prepotent. Cînd e amabil, sau „modest“ o face demonstrativ, „patronizing“, de foarte sus. Îţi arată, la o adică, faţa lui „umană“, subteranele lui de „băiat de comitet“. Uneori are veleităţi culturale: îţi trînteşte cate un citat fin, invocă, vag plictisit, cate o carte la modă. De fapt, are un dispreţ suveran pentru intelectuali: îi manevrează, îi momeşte, îi cumpără. Noii îmbogăţiţi cred, de asemenea, că banii sunt o justificare suficientă pentru orice tip de licenţă. Cred, aşadar, că îşi pot permite ceea ce alţii, mai peticiţi, nu îşi pot permite. Au, de partea lor, toate îndreptăţirile. Pot impune direcţii de opinie, pot dirija intriga politică, pot fraieri pe proşti, pot grădinări destine. Şi, din păcate, li se îngăduie s-o facă. Comportamentul lor capătă, cu timpul, o tentă demiurgică. Ambianţa imediată devine neîncăpătoare pentru eul lor dilatat pînă la nebuloasă. „Modelul“ lor existenţial este ceea ce li se pare a fi un soi de boierie nonşalantă. Aspiră la „sublimităţi“, cum rîvneşte arendaşul la statura stăpînului. Sunt – vor să fie – „domni“, adică ce n-au apucat niciodată să fie. Iar a fi domn înseamnă, din punctul lor de vedere, a lovi nerăbdător cu biciul în cizmă, a ciupi galant posteriorul slujnicuţelor, a te lăsa servit cu o ciocoiască nesimţire, a chema la ordin pe toată lumea şi a vorbi „radical“, plimbînd prin gură „gingăşii“ şugubeţe, menite să seducă asistenţa. În realitate, nu reuşesc aproape niciodată să-şi camufleze trivialitatea de fond, parvenitismul, instinctele primare. S-ar putea salva prin discreţie şi cumsecădenie. Dar asta li se pare o slăbiciune, un moft. Preferă încruntătura de vătaf sau băşcălia discreţionară.
 Banii aduc, cred, cum spuneam la început, fericirea. Un fel de fericire. Cea rîvnită de toată lumea. (De altfel, oamenii cu bani nu prea au timp şi înclinaţie să se simtă nefericiţi.) Trebuie spus mai degrabă că banii nu aduc decît „fericirea“. Tot restul, tot ce face valoarea şi sensul unei vieţi, vin pe alte căi, cu alte mijloace. Sau nu vin. Dar, în orice caz, nu li se poate plăti contravaloarea în bani.”  

Notă: Ii multumim prietenului nostru Sabin ca ne-a adus la cunostinta acest text, pe facebook.

Precizari si completari: Nu stim prea multe despre Plesu si sincer, nu ne intereseaza. Stim ca a fost pe la putere si umbla prin cercurile intelectuale elitiste din Romania. Probabil ca are si el bubele lui, ca tot omul, insa noi am descoperit acest articol scris cu un inalt simt de observare, tangent cu geniul ... cel putin in acest caz. Atat si nimic mai mult ...
In ceea ce priveste „fericirea” exista o celebra vorba care spune asa: BANII NU ADUC FERICIREA, DAR O INTRETIN! Dincolo de gluma, din punctul nostru de vedere, ADEVARATA fericire nu depinde de nimic. Daca depinde de ceva, nu este fericire. Fericirea merge mana in mana cu LIBERTATEA. 
Banii sunt un instrument ... nici bun , nici rau. Cu intentii bune, poti face multe lucruri minunate cu banii. Demonizarea banilor, faptul ca sunt numiti „Ochiul dracului”, poate reprezenta o problema - privindu-i doar ca pe ceva rau ii vei tine la distanta de tine. Depinde unde te plasezi. Este adevarat ca banii sunt creati asa cum sunt creati, de bancheri, de oamenii monopol, adeseori din aer, din nimic si in mod necinstit, nedrept,  insa daca privim mai profund vedem ca acesti bani sunt de fapt, o forma de energie si nimic nu ne poate impiedica cu adevarat sa accesam aceasta energie infinita la care putem avea acces fara a face rau nimanui, fara a lua de la gura nimanui, fara a calca pe cadavre pentru ai avea, asa cum din pacate, se intampla cel mai adesea, in lumea noastra. Abundenta, prosperitatea, bogatia sunt in primul rand niste stari interioare, niste atitudini pe care le putem trezi in noi, le putem imagina, viziualiza, visa, crea in noi insine si fara bani. Apoi ceea ce se aseamana se va aduna, legea rezonantei, legea atractiei va functiona ... daca ai un minim de credinta ... si va atrage catre tine si in exterior acei bani sau ceea ce tu visezi si doresti.  Intr-un fel sau in altul, prosperitatea, abundenta si tot ce-ti doresti va veni catre tine ... Putem face din obtinerea abundentei, a prosperitatii, o cale spirituala  prin care ne cunoastem pe noi insine, realizand faptuil ca mintea este deasupra materiei, realizand faptul ca aceasta realitate este in esenta, un vis impartasit si ca orce vis, avem puterea sa-l influentam. Inca ceva: AI GRIJA CE-TI DORESTI CA S-AR PUTEA SA SE INTAMPLE! Nu odata oamenii si-au materializat vise care le-a facut mai mult rau decat bine. Cand mentalizati ceva v-ar fi util sa cereti ceea ce este totusi mai potrivit pentru voi, ceea ce este in acord cu vointa divina, ceea ce nu va face rau voua sau altora. Filmul Bedazzled este unul care ne arata intr-un mod foarte amuzant, ce probleme pot aparea cand anumite dorinte ne sunt implinte.
Documentarul e bine facut ... da speranta, dar cei care au practicat or sa vada ca apar si nuantari, obstacole, ca nu totul e asa de simplu ... uneori merge alteori nu merge, uneori ti se permite implinirea unui vis alteori nu.  Exista si o karma , exista si o constiinta colectiva peste care e greu sa treci adeseori. Nu e asa de usor sa atingi acel bob de mustar de credinta pura care poate misca muntii din loc. Trebuie sa ai o minte focalizata, antrenata, perseverenta in atingerea scopului propus (zi de zi sa mentalizezi), pasiune, credinta in ceva ca vei reusi (chiar sa folosesti acele carje din film, pietricele, cristale, saculete colorate, lumanari, uleiuri, sau sa crezi în Dumnezeu, sau în Iisus, sau în Satan, sau intr-o persoana, un guru sau in ceva , orice, ca acel vis sau dorinta ti se va implini ... credinta e cea care ajuta, nu in ceea ce credeti, nu suportul credintei voastre este cel care va implineste visul) ... sunt niste conditii pe care majoritatea oamenilor nu le indeplinesc. Nu este usor sa rupi anumite conditionari mentale subconstiente. Nu este usor sa te eliberezi de lanturile sclaviei mintii. Asta descopera cei care practica. Cert este ca se merita incercat si mulţi au reuşit. Aşa că nu vă descurajaţi dacă nu vă iese din prima.
Niste adaugiri foarte utile la ceea ce am spus pana acum gasiti in articolul Care sunt cele 3 secrete nespuse in filmul „Secretul ”?
Consideram adevarata fericire ca fiind fericirea izvorata din descoperirea adevaratului eu, din comuniunea cu sursa ultima, din trezire spirituala, din eliberarea spirituala, o fericire care nu are legatura cu placerile sau asa zisele fericiri efemere ale vietii,. Aceasta fericire este durabila si nu depinde de bani ... nu depinde de nimic ... sau cel putin asa spun cei care au experiemtnat-o.
Ar mai fi multe de spus ... s-au scris carti pe acest subiect, insa speram ca am atins ideile esentiale. Mai multe vom dezvolta in cadrul comentariilor, daca vor fi.

VEDEȚI FILMUL TRADUS AICI link 1 SAU AICI link 2Iată pe scurt sfaturile oferite în acest film:

COMANDA COSMICA

1) Formuleaza clar si exact ce vrei - afla ceea ce vrei!
2) Natura ajuta - ai credinta, crede ca meriti, rosteste in natura comanda cosmica! Ajuta sa stam linistiti si sa ne conectam cu natura.
3) Focalizare + 3 agende magice:
a) Agenda cu fanteziile cele mai salbatice - in cele mai mici detalii> sunete, culori, mirosuri samd
Cum crezi ca se va schimba viata ta daca se va intampla acel ceva.
b) Manuscrisul cu schimbari pozitive si practice - cauta sa faci ceva diferit in fiecare zi
(scrie ce faci)
c) Reteta fericirii - scrie comanda adresata universului, cea care stii ca se va implini!
4) HARTA VIETII - un panou cu magneti pe care sa expui ceea ce vrei sa faci in viitor! Poze cu masina preferata, locul preferat samd.
5) Cereri Specifice

IUBIRE

- daca ceri iubire trebuie sa te eliberezi de trecut si sa ceri persoana potrivita pentru tine
- aprinzi o lumanre divers colorata, functie de ce doresti sa atragi> rosu pt pasiune, roz pt iub necond sau romantica
- cristal roz - piatra iubirii si ulei de trandafiri - uleiul iubirii
- unge lumanrea cu uleiul, vizualizeaza ce ai vreai in viata ta in aspectul dorit, imediat dupa Luna Noua.

ABUNDENTA

- mai intai gandeste-te ce ai face cu banii, ce s-ar schimba, apoi vizualizeaza-te cheltuind acei bani
- vizualizeaza o suma care chiar crezi in inima ca o poti atrage.
- pune niste monede deasupra usii la intrare si apoi de fiecare data cand intrii pe usa vizualizezi banii ce intra pe usa ta.
- dupa ce-ti vin banii da o parte din ei la caritate.

CASA

- fii aventuros si entuziasmat : cauta la agentii , online, brosuri , cauta casa visului - pune pe panoul tau de meditatie casa visurilor, cum ai vrea sa arate.

JOB

- scrie Cv, ce vei face in urmatorii 2-3 ani, scrie un plan de afaceri, fii optimist si actioneaza practic ca sa faci afacerea ta unica.

CALATORII

- decide pe unde ai vrea sa mergi , scrie un itinerar cat mai exact, cere si crede ca e posibil sa se implineasca.

E bine ca lumanarile sa fie unse cu ulei: masline sau volatil, apoi ne punem intentia, scriem pe lumanare numele cui vrem sa trimitem iubire , sanatate sau ce dorim.

TEHNICI:
1. BAGHETA MAGICA - folosirea unui cristal de cuart cand facem comenzi, spala-l cu apa si imagineaza-ti cum se curata de tot ce era inainte la scurgere. Il tii in mana dreapta si spui, "te dedic binelui meu si al tuturor." Vizualizeaza apoi toate visele intrand in el si iesind amplificate.
2. SACULETUL MAGIC - material interseant cu stelute de ex, pt saculet, niste cristale, plante cu miros fain. Cristalele sa corespunda simbolic cu ceea ce doresti tu (ex. cristal roz pt iubire) . Inainte de a le plasa in saculet, cristalul il tii in mana si plasezi comanda apoi scrii comanda pe o hartie. Cristalul il impachetezi in hartie si intimpul asta spui comanda in minte ca o mantra, infasoar-o in materialul deosebit, leaga-l cu o panglica frumoasa, ca pt un cadou, si vizualizezi cu entuzasm implinire comenzii, iar apoi pui legaturica la altar sau spatiul de vizualizare sau meditatie si apoi astepti sa se implineasca.
3. ALTARUL VISELOR
il poti face afara sau in interior … important este sa fie un loc unde sa te poti concentra pe ce doresti sa aduci in viata ta. Pune o imagine , statueta cu o zeitate sau fiinta sau peisaj din natura care te atrage, fructe si obiecte care te atrag te inspira, lumanari. Acest altar poate fi locul unde pui saculetul magic de la punctul 2. Odata ce trimti comanda, pui saculetul, detaseaza-te de ea, asa cum faci cand trimiti ceva la posta.
4. SPATIUL DE MEDITATIE
- contactul cu copilul interior ajuta la comanda cosmica
La mare de ex, sau intr-un intr-un alt loc care te inspira si unde poti face acest lucru - striga-ti comanda universului!
Filmati-va dand comenzi universului, tu si iubita, sau prietenul ..distrati-va dand comenzi universului. Bucuria, entuziamul si asteptarea unui copil care ii cere lui Mos Craciun ... dupa aceea detaseaza-te , bucura-te de viata stiind ca se va implini comanda ta.

CONTRAINDICATII:

1) Nu cere negativ pt tine sau altii
2) Nu intervenii in soarta sau liberul arbitru al altuia
3) Nu te focaliza pe negativul din viata sau ceilalti si pe ceea ce nu doresti, deoarece vei atrage.
4) Cere ceea ce este cel mai potrivit pentru tine, mai degraba decat chestii specifice, exacte.
5) Nu te agata de trecut, ca sa poti face loc noului.
6) Daca injuri foloseste cuvinte care sa imputerniceasca nu sa distruga.

DE AJUTOR!

1) Crede ca meriti! Tateaza-te ca pe cel mai bun prieten !
2) Uita-te in oglinda si spune: te iubesc si ma dedic fericirii tale! Daca tu nu te iubesti, comanda cosmica va functiona f greu.
3) Crede in procesul comenzi i… credintele tale iti creaza realitatea! Daca tu nu crezi ca e posibila comanda cosmica , aceasta nu se va intampla.
4) Incepe cu lucruri mici care tu crezi ca se pot indeplinii si apoi mergi de la mic la mai mare.
5) Vezi partea plina a paharului.
6) Exerseaza sa nu mai judeci. Bucura-te de succesul altuia, nu lua la modul personal starea proasta a altora.
7) Inconjoara-te de oameni si vibratii minunate.
8) Renunta la mancarea, tvul si emotile junk.

Exercitiu ajutator:

1. Scrie 10 lucruri care crezi ca sunt adevarate despre tine si viata ta, atat pozitive cat si negative.
Apoi pune semnul intrebarii si schimbale pe cele negative
2. Frica blocheaza comanda cosmica -

Scrieti fricile si arde-le, cu incredere ca universul te vindeca de ele si vizualizeaza cum te parasesc.
DACA TI SE IMPLINESC DORINTELE DA CEVA INAPOI NEVOIASILOR! URMARESTE SA FACI COMENZI COSMICE SI PENTRU BINELE MAI INALT AL TUTUROR!

MANTRA IMPUTERNICIRII:

NU SUNT TRECUTUL MEU, SUNT VIITORUL MEU! Sunt o unica manifestare a lui Dumnezeu aflata aici pentru a ajuta la evolutia intregii creatii si doar eu pot realiza rolul ce mi s-a incredintat. Poate cred ca am uitat, dar este ca mersul pe bicicleta. Voi avea multe realizari  in aceasta viata.


*(si aminteste-ti fiorul cand ai realizat ceva ce parea imposibil la inceput!)


BONUS 

IN COMPLETARE VEDETI SI:

1) SECRETUL - LEGEA ATRACTIEI
2) LEGEA REZONANTEI
3) Matthieu Ricard- Obiceiurile Fericirii

Cititi și:

1) Secretele mintii de milionar - T. Harv Eker
2) Abundenta acum - Lisa Nichols, Janet Switzer
3) Cartea abundentei - John Randolph Price
4) Cum sa devi fantastic de bogat in cel mai scurt timp - de Sandy Foster

Acesta este un film din seria de reluari a unor documentare care, cel putin pe noi, ne-au marcat, insa din pacate, au trecut prea putin remarcate sau observate de voi, desi sunt niste informatii deosebit de importante. Stim ca prea putini dintre voi aveti obiceiul de a va uita in urma desi exista informatii deosebit de importante acolo. De aceea ni se pare binevenita readucerea in atentie a unor documentare care chiar merita mai multa atentie. In plus, uneori venim cu informatii noi, actualizari ce merita mentionate, lucruri care la vremea postarii nu se stiau sau nu aparusera. Ordinea reluarii filmelor este una data de data publicarii pe blogul nostru sau a unei importanţe pe care o simtim noi la un moment dat. Reluam incepand cu 2008, documentarul de astazi fiind unul publicat initial in 11.09.2012, apoi ne apropiem incet incet de anul curent. Ne-am bucura sa existe printre voi oameni care nu au vazut inca, acest documentar important.

Post Comment

NLP INTENSIV - Iași 2016

20:00 Posted In , , Edit This 2 Comments »
NLP Intensiv: Petrece o saptamana cu tine!

Iasi, 28 nov. - 4 decembrie 2016

Un citat celebru atribuit inteleptului chinez Lao Tze spune ca „A-i cunoaste pe ceilalti inseamna inteligenta. A te cunoaste pe tine inseamna intelepciune!” Daca si tu doresti sa faci un pas hotarator pe calea auto-cunoasterii, te invit sa participi la programul „NLP Intensiv: Petrece o saptamana cu tine!” Aici vei pasi pe calea catre intelepciune prin intermediul programarii neuro-lingvistice, una dintre metodele cele mai complexe si cu impact pozitiv asupra optimizarii si dezvoltarii umane. Initiatorii sai au dezvoltat si rafinat o suita de tehnici si metode specifice, care vin in intampinarea nevoilor omului contemporan. Puse in aplicare si asimilate in straturile cele mai profunde ale psihicului uman, acestea ne ajuta sa gasim raspunsuri inspirate si sanatoase la intrebarile existentiale care ne insotesc in viata: cine sunt eu, care este misiunea mea, cum sa-mi ating sau dezvolt potentialul?

Ce BENEFICII ai daca participi la acest program:

-    Cine sunt eu? Vei invata sa iti pui intrebarile potrivite, astfel incat sa descoperi cine esti tu cu adevarat. Odata aflat acest raspuns, vei sti cum sa iti construiesti viata in acord cu tine. Vei identifica valorile personale si convingerile ce iti sustin si modeleaza identitatea si misiunea. De asemenea, vei descoperi convingerile limitative care iti restrang optiunile si vei invata cum sa le transformi in potential.
-   Care este misiunea mea? Iti vei descoperi zonele de excelenta personala prin dezvoltarea abilitatilor pe care le ai. Apoi vei invata cum sa-ti stabilesti obiectivele intr-o maniera corecta si cum sa le atingi, respectandu-te pe tine, misiunea ta si lucrurile care te definesc.
-    Cum sa imi implinesc viata? Două dintre marile resurse pe care  le avem cu totii la dispozitie sunt comunicarea si emotiile. Vei invata cum sa iti imbuntatesti comunicarea cu tine si cu cei din jurul tau, aducand armonie in relatiile care conteaza cu adevarat pentru tine. Vei afla  importanta emotiilor si cum sa le gestionezi, astfel incat sa dobandesti încredere în tine. Vei invata cum  sa gestionezi cu usurinta stresul si sa raspunzi optim in situatii dificile.
-    Magie si culoare. Vei avea parte de surprize frumoase  si cu sens in fiecare din cele 7 zile ale cursului. Pe langa tehnici avansate de consiliere, vei dobandi acea atitudine ce-ti va reconfigura perceptia pe care o ai acum asupra propriei persoane, a oamenilor din jurul tau si a vietii, in ansamblul ei. Te vei descoperi si te vei redefini in ritmul tau, la toate nivelurile: cognitiv, emotional si spiritual.
-   Profesionalism si garantie. Persoana ce te va insoti pe parcursul intregii saptamani este trainerul Maria Cotoi, care a format pana acum peste 700 de persoane, de-a lungul celor 7 ani de activitate in domeniul NLP. Experienta, profesionalismul, increderea si pasiunea ei imprima acestui program NLP calitatea ridicata de care vei beneficia si te vei bucura din plin.

Ce pierzi daca NU te inscrii la acest program:

-    Nu vei sti cum sa pui in aplicare tehnici concrete despre care acum probabil ca doar citesti in cartile motivationale si articolele de dezvoltare personala. Marile schimbari din viata ta nu le vei face niciodata (doar) citind.
-   Nu vei avea acces la instrumente prin care iti poti accesa inconstientul si, odata cu aceasta, si resursele care iti sustin planificarea şi concretizarea unui viitor stralucit.
-   Pierzi oportunitatea de a descoperi, intr-un mod profesionist, care iti sunt convingerile limitative si care este posibilitatea de a le schimba.
-  Vei rata sansa de a intelege pe deplin semnificatia faptului ca tu esti creatorul/creatoarea propriilor tale experiente.
-    Vei amana aflarea raspunsurilor la intrebari pe care ti le-ai pus in dese randuri: cine sunt eu? care este misiunea mea? cum sa fiu un om împlinit?

Allan Rufus, un profesionist al dezvoltarii personale prin intermediul NLP, asemana viata cu jocul de sah: poti castiga doar daca faci o mutare. Fa si tu aceasta mutare în viata ta, inscriindu-te la telefon 0745.968.900 (Maria Cotoi) sau la contact@mariacotoi.ro .

PROGRAMUL

Cursul se desfasoara in perioada 28 nov.-4 decembrie 2016, zilnic intre orele 9.00 si 19.00. Pauzele de cafea sunt la ora 11.00 si la ora 16.30. Masa de pranz se va servi intre orele 13.30 si 14.30.

LOCATIA

Hotel Marshal Garden, Calea Dorobantilor, nr. 50B, sector 1, Bucuresti.

TEMATICA

Introducere în  filosofia si principiile NLP-ului.
Resursele si utilizarea acestora pentru gestionarea emotiilor.
Structurile lingvistice pentru clarificarea mesajelor in comunicare.
Valorile personale, identificare si ierarhizare.
Stabilirea obiectivelor, elemente de coaching.
Inconstient, hipnoza, transa.
Tehnici de accesare a inconstientului.
Structuri lingvistice de prelucrare a mesajelor din inconstient.
Recadrarea si metodele de schimbare a perceptiei asupra realitatii.
Metaforele si instrumentele de explorare a potentialului uman.
Elemente de psihologie sociala.
Abordarea si rezolvarea conflictelor intr-un sistem.
Feed-back-ul si efectele aplicarii lui.
Categoriile de comunicare Satir.
Panorama Sociala si conexiunea la mediul din care facem parte.
Stategii emotionale de accesare si explorare a creativitatii.
Strategii mentale de atingere a obiectivelor.
Nivelurile neurologice si construirea congruentei personale.
Timpul subiectiv si perceptiile asupra lui.
Tehnici avansate de schimbare a perceptiei asupra trecutului, prezentului si viitorului.
Modelarea: explorarea si dezvoltarea capacitatii de invatare subiectiva.


DIPLOMA

Programul NLP Intensiv este unul de formare profesionala continua, iar certificatul de participare este eliberat de Asociatia Profesionala de NLP Integrativ. La acest program pot participa atat specialisti din toate domeniile (ex.: psihologie, coaching, educatie, management etc.), ce vor folosi cele învăţate în context profesional, cât şi  persoanele interesate de propria dezvoltare personala.

INVESTITIA

440 euro pentru inscrierea pana la 5 octombrie 2016,
550 euro pentru inscrierea pana la 28 noiembrie 2016.

Inscrierea este conditionata de achitarea a minim 50% din taxa, iar euro se va calcula la cursul BNR din ziua platii. Restul sumei se achita pana cel tarziu pe 30 octombrie 2016. Persoanele care mai inscriu o alta persoana la curs au o reducere de 10%.

INSCRIERI SI INFORMATII

Pentru inscriere si informatii suplimentare, iti stau la dispozitie la telefon 0745.968.900 (Maria Cotoi) sau pe adresa contact@mariacotoi.ro .

TRAINER

Maria Cotoi: „Misiunea mea in domeniul profesional este aceea de a crea pentru participanti contextul favorabil in care sa traiasca experiente semnificative de schimbare si dezvoltare, de explorare si utilizare a potentialului si a resurselor mentale si emotionale. Sunt Master Trainer NLP recunoscut de asociatiile internationala si de cea romana de NLP si am 7 ani de experienta, cu peste 700 de oameni formati, in 9 dintre marile orase din tara. Valorile si resursele principale pe care le am si le accesez atunci cand lucrez cu oamenii sunt profesionalismul,  respectul, deschiderea, umorul, şi blandetea.” Profilul meu complet este aici.


TESTIMONIALE

Iata ce marturisesc o parte dintre cursantii cu care am avut privilegiul sa lucrez pana in prezent:

„Cursul acesta a reprezentat pentru mine momentele de liniste si de buna dispozitie din ultima perioada. A fost o deconectare  de la viata mea de zi cu zi. M-a ajutat sa vad lucrurile intr-un mod foarte specific, dar si sa am o privire de ansamblu a lor si sa inteleg ca tot ce traiesc nu e deloc intamplator. Recomand acest curs pentru ca Maria, dincolo de pregatirea profesionala pe care o are, reuseste sa ajunga in sufletele oamenilor. Si daca misiunea ei este sa faca oamenii fericiti, de ce nu!?, la cat mai multi!” Andreea Florea, Iasi

„Am dobandit o alta perspectiva asupra vietii mele, a relatiilor mele si puterea, increderea sa merg mai departe, caci sunt pe drumul cel bun – dumul meu! M-am simtit integrat si apreciat. Colegii? Daca nu erau asa, trebuiau inventati! M-am bucurat enorm sa descopar ca sub fetele de pe strada (atat erau colegii inainte de curs) se ascund asemenea oameni minunati. Acum stiu si ma simt recunoscator ca exista astfel de oameni, ca se poate invata si lucra profund intr-o maniera informala.” Serban Moldoveanu, Brasov

„Acest curs a insemnat pentru mine o trezire la viata, o constientizare a ceea ce exista in mine si ce nu. O experienta in care am trait diferite stari, de la surpriza la bucurie, de la incantare la dorinta arzatoare si legitima de a fi eu insami. Merita investitia!” Daniela Nemtanu, Onesti

„Este cursul cel mai util pe care l-am facut vreodata! A fost oportunitatea mea de a ma schimba, de a-mi accepta anumite parti, de a-i intelege mai bine pe ceilalti. Mai putin dialog interior distructiv, mai multa creativitate, mai putine prejudecati, mai multa motivatie personala. Mai putine frustrari, mai multa intelegere, mai putina superficialitate, mai multa implicare. Multumesc!” Claudia Mindricelu, Bucuresti

„O varianta de auto-psihoterapie si dezvoltare personala. M-am bucurat sa descopar ca nu e niciodata prea tarziu sa invat ceva nou. Mi-am imbogatit sufletul si mintea. Acum stiu sigur ca POT, doar trebuie sa vreau. Stiu tehnici si am instrumente care ma ajuta sa-mi gasesc echilibrul si linistea interioara. Recomand oricand si oricui aceasta formare, inclusiv copiilor mei, pentru a avea o viata mai buna in deplina constienta si congruenta. Multumesc, Maria!” Claudia Puscaru, Bucuresti

„Un prilej de a cunoaste oameni minunati, de a-mi largi orizontul, iar fiecare modul al cursului a fost ca o “pilula de motivatie”. Am constientizat mult mai mult importanta rapportului si a principiului “harta nu este teritoriul”, lucru care m-a facut sa devin mai atenta la sistemele senzoriale de reprezentare a oamenilor si la importanta identificarii lor. Am inceput sa cred cu tarie in “ce-i al meu e pus deoparte” si sa lucrez sistematic, stabilindu-mi un plan concret pentru a ajunge la acest “al meu”. Iar tu, Maria, esti minunata, calda si gestionezi cu usurinta si cele mai dificile situatii! Multumesc pentru tot!” Emanuela Petre, Bucuresti

„Cursul de programare neuro-lingvistica este precum o calatorie cu trenul de la statia Bucuresti-Nord la statia cu numele tau. In cazul meu Bucuresti-Nord – Catalin Chirilescu. Intalnesti pe drum 7 peroane in cele 7 luni de calatorie, care iti daruiesc instrumente de lucru cu tine, iti daruiesc intrebari care te provoaca si buna dispozitie. Stiu ca te intrebi daca merita sa iti cumperi bilet de la Bucuresti-Nord catre tine insuti. Ei bine, merita! Iti spun ca merita din plin! Pentru ca o ai ca nas pe Maria, care este un facilitator deosebit, pentru ca intalnesti oameni de calitate, de la care ai ce invata, pentru ca dobandesti instrumente de lucru concrete cu tine si cu ceilalti. Doamne Ajuta!” Catalin Chirilescu, Bucuresti

„Acest curs reprezinta o introspectie in viata mea pentru ca mi-a oferit o viziune noua, o intelegere mai buna a ce se intampla cu mine si tehnici de comunicare de care aveam mare nevoie. Si cel mai important lucru este ca mi-a aratat cum sa ma pot bucura de viata mea in modul cel mai frumos posibil.” Andreea Atanasiu, Bucuresti"

ACEST ARTICOL ESTE ŞI O RECLAMĂ
Pentru cei care au nelamuriri in ceea ce priveste prezenta reclamelor pe blogul nostru, le recomandam sa citeasca articolul DESPRE RECLAME

Post Comment

CELE MAI IMPORTANTE POSĂRI PENTRU NOI

UNIVERSUL CONECTAT - ce-ar fi dacă Nassim Haramein ar avea dreptate? (15.12.2016)

THE  CONNECTED UNIVERSE (2016) „Unui fractal infinit, aflat în rotaţie, cum îi defineşti centrul ? Orice punct este centrul său...

ALTE FILME INTERESANTE

CREZI CĂ ACEST BLOG TE AJUTĂ PE TINE ŞI/SAU LUMEA ÎN CARE TRĂIEŞTI?
Daca da, sprijina munca celor care aduc aceste informatii la lumina, printr-o DONAŢIE. Este cea mai concreta recunostinta! CLICK AICI pentru a DONA prin PAYPAL sau DONAŢI ANONIM prin BITCOIN la adresa
1AgtwQF2ETidVoP9tqFnpqFMwz86FUejug. Altă formă de plată găsiţi AICI.

DE AJUTOR

Dacă ești pentru prima dată pe acest blog, îți urăm bun venit! Poți căuta orice subiect care te interesează cercetând CUPRINSUL din meniul de pe stânga (odată ajunşi în cuprins apăsaţi CTRL + F + cuvânt cheie pentru găsire rapidă), dar şi ARHIVA şi CATEGORIILE de pe coloana din stânga și nu în ultimul rând caseta "CĂUTAŢI PE BLOG" de pe coloana din dreapta (sus). Sunt peste 1050 de articole publicate în clipa asta, majoritatea însoţite de filme şi clipuri traduse sau emisiuni tv, deci ai ce răsfoi şi crede-ne se merită efortul. Poți de asemenea primi direct pe email articolele care apar dacă te abonezi cu adresa de mail în căsuţa de ABONARE din dreapta, de sub VIZITE (pentru abonare primeşti gratuit toată colecţia Corrado Malanga - cărţi, articole, filme traduse, de pe blogul nostru). De asemenea ne poţi urmări activitatea pe FaceBook, dând LIKE (APRECIEZ) în zona centrală de sus. Mulţumim pentru vizită şi te mai așteptăm pe aici!

Pentru cei care au nelamuriri in ceea ce priveste prezenta reclamelor pe blogul nostru, le recomandam sa citeasca articolul DESPRE RECLAME.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...